På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sen betaling af ferietillæg kostede bod

FOR SENT. Det kostede en virksomhed 100.000 kr. i bod i Arbejdsretten, at virksomheden havde udbetalt ferietillægget til medarbejderne ca. 14 dage for sent. Overenskomstbruddet var anerkendt af virksomheden, men parterne kunne ikke blive enige om bodens størrelse. Sagen blev derfor indbragt for Arbejdsretten.

Udbetaling forsinket

Udbetalingen af ferietillæg til omkring 500 medarbejdere blev knap 14 dage forsinket, da virksomheden var i tvivl om, hvad der gjaldt om tillægget i overgangsfasen mellem den gamle og den nye virksomhedsoverenskomst. Den nye overenskomst var blevet forhandlet på plads få måneder forinden.

Forsinkelsen angik et samlet beløb på næsten 11,5 mio. kr.

Virksomheden rettede hurtigt fejlen

Da virksomheden blev opmærksom på problemet, reagerede de hurtigt og udbetalte beløbet til medarbejderne.

Beløbet var således betalt, da sagen efterfølgende blev rejst.

Uenighed om bodstørrelse

Virksomheden erkendte bruddet, men parterne kunne ikke blive enig om, størrelsen af boden. Sagen blev derfor indbragt til Arbejdsretten.

Arbejdsretten lagde ved bodsudmålingen vægt på, at der var tale om en enkeltstående og kortvarig forsinkelse.

Løn skal betales korrekt og rettidigt

Det blev i afgørelsen understreget, at pligten for en arbejdsgiver til at betale korrekt løn rettidigt er af så afgørende betydning, at brud på denne pligt som udgangspunkt må anses for bodspådragende, når tålegrænsen for, hvad der er af fejl, som klares ved at blive rettet, er overskredet. 

Virksomheden skulle betale en bod på 100.000 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med Arbejdsrettens tidligere afgørelser om for sen betaling af lønvilkår. Det er derfor en god ide at afklare, hvad der gælder i henhold til overenskomsten inden et givent udbetalingstidspunktet.

Manglende eller for lille udbetaling af lønvilkår koster typisk bod for virksomheden. Arbejdsretten understreger i afgørelsen behovet for, at virksomheden hurtigt retter opståede fejl.

PUBLICERET: 20-04-2016 OPDATERET: 17-10-2016