På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

En aftale er en aftale

OVERENSKOMST. En faglig voldgift har afgjort, at en forligsaftale indgået mellem overenskomstparter ikke af den ene part kan opsiges til bortfald uafhængigt af selve overenskomsten. Afgørelsen sikrer retstilstanden i det fagretlige system ved endnu engang at slå fast, at begge parter er bundet af et forlig, indtil begge parter er enige om, at det ikke skal gælde længere.
Modelfoto: Colourbox

Forligsaftale i stedet for afgørelse ved voldgift

Tilbage i 2009 opstod der en tvist om Industriens Funktionæroverenskomsts dækningsområde i forhold til medarbejderne på en større overenskomstdækket virksomhed. Sagen handlede om, hvilke af virksomhedens medarbejdere der var omfattet af overenskomsten. 

Inden sagen i 2009 blev afgjort ved faglig voldgift, indgik overenskomstparterne imidlertid en forligsmæssig aftale om, hvilke af virksomhedens medarbejdere der var overenskomstdækkede. Dette skete som et alternativ til at få spørgsmålet afklaret ved faglig voldgift.

Forliget havde ikke nogen opsigelsesbestemmelse.

Forbundet opsagde aftalen

Flere år senere, i 2017, opsagde forbundet imidlertid det indgåede forlig om overenskomstdækning med tre måneders opsigelsesvarsel.

Virksomheden og DI mente dog, at forliget var blevet en del af overenskomstparternes overenskomst og anerkendte ikke, at forbundet kunne opsige aftalen uafhængigt af selve overenskomsten.

Forbundet indbragte derfor sagen til afgørelse ved en faglig voldgift.

En aftale er en aftale

Forbundet hævdede, at DI og virksomheden skulle anerkende, at forliget var opsagt, og at aftalen om dækning af Industriens Funktionæroverenskomst ikke længere gjaldt efter de tre måneders opsigelsesvarsel.

Omvendt argumenterede DI for, at en aftale er en aftale, og at det generelt vil være meget problematisk for tilliden til det arbejdsretlige system, hvis en af parterne i et forlig efterfølgende kan træde tilbage for et sådant forlig, uden at parterne ved indgåelse af aftalen er enige om, at den kan opsiges, og det havde de ikke gjort i dette tilfælde.

Desuden havde begge parter opnået fordele, da forliget blev indgået. Der blev aftalt et dækningsområde for overenskomsten på virksomheden, som var fordelagtig for forbundets medlemmer. Til gengæld havde virksomheden efter lang tids uenighed opnået ro omkring overenskomstdækningen samt en ordning, som var enkel at administrere.

Aftalen gælder

Dommeren var enig i, at forliget ikke kunne opsiges uafhængigt af selve overenskomsten, og virksomheden blev frifundet.

Så længe Industriens Funktionæroverenskomst fortsat fornys ved overenskomstforhandlinger, vil det indgåede forlig derfor også gælde, medmindre parterne aftaler noget andet. Forliget er med andre ord blevet til en del af parternes overenskomst.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er på linje med årelang fagretlig praksis.

Når overenskomstparter har indgået et forlig til afslutning på en konkret sag, kan forliget som udgangspunkt ikke opsiges, med mindre parterne har indsat en opsigelsesbestemmelse i forliget.

Dette gælder også, når forliget – som i denne sag – går ud på at opretholde en retstilstand på en virksomhed.

PUBLICERET: 06-06-2018 OPDATERET: 12-06-2018