På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Efteruddannelse er ikke en straf

OVERENSKOMST. En faglig voldgift har slået fast, at medarbejdere på Elektrikeroverenskomsten kun skal have deres sædvanlige løn, når de deltager i efteruddannelse. De skal ikke have ekstra betaling for transport og overtid.
Modelfoto: Colourbox

Efteruddannelse er ikke en straf

Ifølge Elektrikeroverenskomsten har både virksomheder og medarbejdere pligt til at sørge for en løbende kompetenceudvikling. Virksomhederne bør give medarbejderne de fornødne uddannelsesmuligheder, ligesom medarbejderne bør deltage i den fornødne uddannelse.

I den konkrete sag havde en virksomhed planlagt og tilrettelagt et kursus om kundeservice og kundehåndtering. Alle medarbejdere blev tilbudt kurset, men ikke alle deltog i det.

Virksomheden betalte sædvanlig tidløn for medarbejdernes deltagelse i kurset; det vil sige inklusiv personlige tillæg, men ikke overtid.

Krav om løn under transport og overtidsbetaling

Efterfølgende hævdede forbundet, at kurset var virksomhedsplanlagt og obligatorisk, og at medarbejderne, der deltog i kurset, skulle aflønnes som ved almindeligt arbejde, herunder for rejsetiden i henhold til elektrikeroverenskomsten § 14.

Virksomheden henviste imidlertid til overenskomstens § 4, hvor der blandt andet står:

”Når arbejdsgiveren forud har godkendt, at en elektrikers deltagelse i et teknisk efteruddannelseskursus er formålstjenstligt for virksomheden, betales sædvanlig tidløn for kursustimer af den normale ugentlige arbejdstid”.

Sagen endte ved en faglig voldgift.

Kun ved udtrykkeligt ønske

Forbundet gjorde gældende, at medarbejdere på Elektrikeroverenskomsten ved kursusdeltagelse som hovedregel skal have ’normal løn’, hvilket blandt andet ville indebære løn under transport og overtidsbetaling for den medgåede tid.

Derfor mente forbundet, at reglen i overenskomsten kun gjaldt ved et virksomhedsplanlagt og rent elektroteknisk kursus, men stadig efter udtrykkeligt ønske fra medarbejderen.

Forbundet hævdede, at alle disse tre betingelser skulle være opfyldt for at være omfattet af den pågældende bestemmelse, og at alle øvrige kurser skulle altså aflønnes med normal løn for den medgåede tid.

Frivillighedsaspektet var irrelevant

Virksomheden og DI fremhævede dog, at bestemmelsen i overenskomsten vedrører al anden efteruddannelse end selvvalgt uddannelse, såvel arbejdsgiverplanlagt som arbejdsgiverpålagt og medarbejderønsket. Derfor var frivillighedsaspektet irrelevant.

Efteruddannelse i el-branchen har siden bestemmelsens tilblivelse i 1987 udviklet sig gevaldigt, og bestemmelsen er ikke begrænset til rene elektrotekniske kurser.

Bestemmelsen har for længst fastlagt, at medarbejdere skal aflønnes efter en særlig tarif for at deltage i efteruddannelse.

Virksomheden mente derfor, at medarbejderne, som deltog i kurset, skulle have den samme løn, som de ville have fået den pågældende dag, hvis de havde været på arbejde – dog maks. 7,4 timer pr. dag/ 37 timer ugentligt.

Sædvanlig løn

Dommeren gav virksomheden medhold. Afgørelse lød, at betalingen i henhold til Elektrikeroverenskomsten ved kursusdeltagelse udgør den sædvanlige løn.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Der er tale om en meget konkret afgørelse på en specifik overenskomst, hvor historikken vedrørende overenskomsten var af stor betydning for det positive resultat.

Dommens resultat er dog i fin overensstemmelse med DI’s vurdering, at efteruddannelse ikke er det samme som arbejde, hvorfor udgangspunktet også er, at det ikke skal aflønnes som sådan.

Nyheden er baseret på kendelse afsagt den 2. juli 2018 i FV 2016.0167.

Elektrikeroverenskomsten §4 og § 14. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-09-2018 OPDATERET: 11-09-2018