På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI vinder principiel sag om vikarer

VIKAR. Vikarer behøver ikke være på samme overenskomst som medarbejderne i den virksomhed, de er udsendt til. Det viser en ny principiel faglig voldgiftskendelse.

Vikarer dækket af bureauets overenskomst

Vikarer kan være ansat på et vikarbureaus egen overenskomst. En ny voldgiftskendelse har slået fast, at der ikke gælder et generelt princip om, at brugervirksomhedens overenskomst skal gælde for vikarer. 

I den konkrete sag havde en virksomhed (brugervirksomheden) gennem et par år brugt vikarer til opgaveløsning i spidsbelastningsperioder og til enkle opgaver.

Vikarerne var omfattet af vikarbureauets overenskomst; Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-forbund.

Fagforbundet krævede anden overenskomst

Fagforbundet mente, at vikarerne skulle aflønnes efter brugervirksomhedens overenskomst (der var en områdeoverenskomst); Alarm- og Elektrikeroverenskomsten mellem DI Overenskomst II og Dansk El-Forbund.

Fagforbundet byggede sin påstand på to afgørelser fra henholdsvis 2003 og 2007.

De gamle afgørelser betød ifølge forbundet, at områdeoverenskomster som Alarm- og Elektrikeroverenskomsten også skulle gælde for vikarer, der udfører arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde.

Fagforbundet mente ikke, at vikarloven, der trådte i kraft i 2013, havde nogen betydning for sagens afgørelse.

DI mente, at vikarloven gav vikarer uden overenskomst en beskyttelse, som de ikke havde haft forud for loven, og at der ikke, som i sagerne fra 2003 og 2007, var grundlag for at lade brugervirksomhedens områdeoverenskomst omfatte vikarer.

Bureauets overenskomst gælder for vikarer

Opmanden (dommeren) slog fast, at der ikke gælder et generelt princip om, at områdeoverenskomster gælder for vikarer. En kollektiv overenskomst angår forholdet mellem en virksomhed og de lønmodtagere, den har ansat.

Det blev i sagen vurderet, at brugervirksomheden ikke havde forsøgt at omgå sin overenskomst. Derfor kunne dette heller ikke føre til, at deres overenskomst skulle gælde for vikarer.

Endelig fandt opmanden, at vikarer med vikarloven er tilstrækkeligt beskyttet, fordi de enten er omfattet af lovens ligebehandlingsprincip eller vikarbureauets overenskomst.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden

DI's råd

Med afgørelsen er det afgjort, at der ikke gælder et generelt princip om, at områdeoverenskomster gælder for vikarer.

Hvis vikarbureauet er omfattet af en kollektiv overenskomst, jf. Vikarlovens § 3 stk. 5, vil kravet efter Vikarlovens § 3, stk. 1, om ligebehandling ikke gælde, hvis overenskomsten er indgået mellem repræsentative arbejdsmarkedsparter.

Undtagelsen betyder, at DI’s overenskomstdækkede vikarbureauer som udgangspunkt kan se bort fra lovens krav om ligebehandling og følge vikarbureauets egen overenskomst, hvis overenskomsten dækker det arbejde, vikaren udfører på brugervirksomheden.  Brugervirksomhedens overenskomst kan dog efter aftale eller praksis gælde for vikarer, som det for eksempel er tilfældet på Industriens Overenskomst.

Hvis både vikarbureauets egen overenskomst og brugervirksomhedens overenskomst omfatter de udsendte vikarer kan der være en situation med dobbelt overenskomst. I disse tilfælde anbefales det at kontakte DI for rådgivning.

Relevante bestemmelser var vikarlovens § 2 og § 3.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-03-2016 OPDATERET: 20-02-2017