På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden at udsende vikar til samme virksomhed igen og igen

VIKARER. En vikar udsendt fra et vikarbureau kan godt udsendes flere gange i træk til samme brugervirksomhed. En faglig voldgift bekræftede nemlig, at såkaldte successive udsendelser hverken er i strid med Industriens Overenskomst eller reglerne om vikarer.

Vikar udsendt til samme brugervirksomhed flere gange

En vikar fra et vikarbureau havde gennem mere end et år været udsendt i vikariater af en uges varighed til samme brugervirksomhed. Efter normal praksis var han således kun ansat i de perioder, hvor han var udsendt. 

Krævede sygeløn og opsigelsesvarsel selvom vikariatet var ophørt

I slutningen af perioden var vikaren sygemeldt ad flere omgange. Da hvert vikariat typisk kun varede en uge, fik han ikke udbetalt sygeløn, da udsendelsen og dermed ansættelsen var ophørt.

Efter den sidste sygemelding blev han ikke udsendt på ny. Vikarbureauet gav ham dog heller ikke en opsigelse, da det sidste vikariat efter vikarbureauets opfattelse var ophørt ved slutdatoen og derfor udgjorde en opsigelse i sig selv.

Vikarens fagforening mente dog, at han havde ret til at få sygeløn og et opsigelsesvarsel fra vikarbureauet.

Fagforening: Ulovligt at sende samme vikar ud til samme brugervirksomhed igen og igen 

Fagforeningen mente heller ikke, at det var i orden at udsende vikaren flere gange i træk til samme brugervirksomhed ved såkaldte successive udsendelser.

Fagforeningen anførte under sagen, at der løbende kunne ske tidsbegrænsede udsendelser til forskellige brugervirksomheder, men skete udsendelsen til samme brugervirksomhed, skiftede ansættelsen karakter, således at vikaren fik krav på et opsigelsesvarsel efter overenskomsten og derfor ikke automatisk fratrådte, når vikariatet udløb.

Derfor endte sagen i en faglig voldgift. 

I orden at udsende samme vikar til samme brugervirksomhed igen

Opmanden (dommeren) i den faglige voldgift slog overordnet fast, at det ikke i sig selv var i strid med Industriens Overenskomst at aftale vikarudsendelser af en dags varighed.

Der var heller intet til hinder for at aftale, at vikaren blev udsendt til flere på hinanden følgende job af en dags varighed.

Successive udsendelser må ikke omgå overenskomsten

Opmanden anførte også, at Industriens Overenskomst gav mulighed for successivt at udsende vikarer tidsbegrænset. Dette uanset om udsendelsen skete til forskellige eller samme brugervirksomhed. Tidsbegrænsede udsendelser i forlængelse af hinanden til samme brugervirksomhed måtte dog ikke udgøre en omgåelse af overenskomsten.

I den konkrete sag havde ansættelsen skiftet karakter

På baggrund af forløbet i den konkrete sag fandt opmanden imidlertid, at vikaren kunne anse sig for udsendt indtil videre. Vikaren havde ifølge opmanden en berettiget forventning om, at han ville blive udsendt igen til samme brugervirksomhed.

De løbende forlængelser kunne ifølge opmanden ikke anses for at være sket på grundlag af en opgørelse af det driftsmæssige behov på ugebasis.

De ugentlige jobbekræftelser afspejlede således ikke realiteten, men en rutine, som kunne anvendes til at omgå overenskomsten. Derfor fik vikaren medhold i sit krav på opsigelsesvarsel og løn under sygdom.

DI førte sagen for virksomheden.

DI’s råd

Sagen bekræfter princippet om, at tidsbegrænset udsendte vikarer fratræder automatisk, når vikariatet slutter. Derudover understreger afgørelsen også, at der i sig selv ikke er noget til hinder for at udsende vikaren flere gange til samme brugervirksomhed.

I den konkrete sag mente opmanden imidlertid, at vikarbureauet havde omgået overenskomsten ved at give vikaren en forventning om at være udsendt til brugervirksomheden indtil videre uden at give vikaren ret til et opsigelsesvarsel og sygeløn.

Ved successive tidsbegrænsede udsendelser af en vikar til samme brugervirksomhed, bør I derfor være særligt opmærksomme på, at udsendelsen ikke skifter karakter, således at vikaren får en berettiget forventning om at være udsendt indtil videre. I denne forbindelse vil kommunikationen til vikaren og realiteten i de successive tidsbegrænsninger være væsentlige elementer.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 01-09-2015 OPDATERET: 31-10-2016