På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Cimber kunne frasige sig SAS-overenskomst

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. Luftfartsselskabet Cimber kunne frasige sig den gældende overenskomst for kabinepersonalet i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af fly og medarbejdere fra SAS. Frasigelsen var mulig, selvom Cimber og SAS er en del af den samme koncern.

SAS og Cimber er i samme koncern

Da luftfartsselskabet Cimber ved en virksomhedsoverdragelse overtog en række fly og medarbejdere fra SAS, valgte Cimber at frasige sig de overdragne medarbejderes overenskomst.

Både SAS og Cimber er ejet af det svenske moderselskab SAS AB. SAS AB købte Cimber i december 2014. Formålet med købet var at gøre det muligt for SAS-koncernen – via Cimber – at udbyde og drive regionale flyruter.

Cimber overtog 12 fly med personale

I forbindelse med opkøbet besluttede SAS at overdrage en del af sin produktion (omfattende 12 fly) til Cimber.

Parterne var enige om, at Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse i forbindelse med holdingselskabets opkøb.

Cimber frasagde sig overenskomst

Cimber frasagde sig SAS’ overenskomst med kabinepersonalet. De overførte kabinemedarbejdere var herefter alene omfattet af Cimbers egen kabineoverenskomst.

Kabinepersonalets fagforening Cabine Attendants Union (CAU) mente, at der var tale om en omgåelse af overenskomsten mellem SAS og kabinepersonalet, da Cimber udfører arbejde for SAS og benytter samme systemer og uniformer som SAS.

Arbejdsretten gav Cimber medhold

Men Arbejdsretten kom frem til, at de to selskaber var selvstændige juridiske enheder, der efter moderselskabets opkøb af Cimber indgik i en fælles selskabsstruktur, hvor begge selskaber nu var datterselskaber. Begge selskaber drev flyvirksomhed og beskæftigede kabinepersonale.

Arbejdsretten slog fast, at det er arbejdsretlig praksis, at en juridisk enheds overenskomstindgåelse som udgangspunkt ikke forpligter en anden juridisk enhed. Heller ikke et søsterselskab eller andet selskab i samme koncern.

Personalet skiftede med overdragelsen arbejdsgiver

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at selskaberne også efter overdragelsen havde selvstændige ledelser og hvert sit personale, samt at selskaberne havde forskellige forretningsmæssige områder. Cimbers drift var således målrettet korte, regionale flyruter, mens driften af SAS primært var indrettet på længere, herunder interkontinentale, ruter.

Arbejdsretten lagde desuden til grund, at overdragelsen af flyaktiviteterne fra SAS til Cimber var driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der ved overdragelsen skete et arbejdsgiverskifte for det overdragne personale.

Overdragelse var ikke en omgåelse af overenskomst

Det var efter bevisførelsen ikke godtgjort, at overdragelsen havde til formål at omgå SAS’s overenskomst med CAU, eller at der i øvrigt var en sådan arbejdsretlig identitet mellem de to selskaber, at overdragelsen ikke kunne anses for at have været reel.

Derfor fandt Arbejdsretten, at overdragelsen var omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven, og at Cimber i medfør af lovens § 4a havde været berettiget til at frasige sig overenskomsten som sket.

DA førte sagen i Arbejdsretten på vegne af DI’s medlemsvirksomhed SAS.

DI's råd

Arbejdsretten gav arbejdsgiversiden medhold i, at overenskomsten kunne frasiges, da der ikke forelå identitet mellem de to koncernforbundne selskaber.

Retten lægger til grund, at der forelå en klar adskillelse af ledelse, medarbejdere og forretningsmæssige områder.

Virksomhedsoverdragelsen var, efter det bevisførte, ikke et udslag i et ønske om en omkostningsmæssig besparelse som følge af overenskomstskiftet, men begrundet i drift og strategiske overvejelser i luftfartsmarkedet.

Der er derfor grund til fortsat at være opmærksom på de begrænsninger, der findes i Virksomhedsoverdragelsesloven i forhold til mulighederne for at frasige sig en overenskomst, når der sker virksomhedsoverdragelse inden for samme koncern.
 
DI anbefaler, at I altid kontakter DI, før I frasiger en overenskomst i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedsoverdragelsesloven § 4 a handler om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-04-2016 OPDATERET: 17-10-2016