På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Chauffører havde ikke krav på udetillæg

UDETILLÆG. Seks chauffører havde ikke krav på udetillæg efter Industriens Overenskomst, da chaufførerne havde adgang til passende velfærdsforanstaltninger. Det har Arbejdsretten netop afgjort.

Chauffører krævede udetillæg

En virksomhed beskæftigede sig med genanvendelse af papir og jern. En række chauffører kørte rundt mellem virksomhedens kunder, hvor de hentede gammelt jern og papir og afleverede det til virksomhedens egen genbrugsplads. Chaufførerne var omfattet af Industriens Overenskomst.

Seks chauffører mente imidlertid, at de havde ret til et udetillæg på kr. 4,95 efter § 19 i overenskomsten. De anførte, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad havde stillet nødvendige velfærdsforanstaltninger til rådighed.

Havde virksomheden de nødvendige faciliteter? 

Medarbejdere efter Industriens Overenskomst har ikke krav på et udetillæg, hvis virksomheden stiller omklædnings-, spiselokaler eller godkendt skurvogn til rådighed. Virksomheden havde sådanne faciliteter på flere adresser i de områder, hvor chaufførerne udførte deres arbejde.      

Ville hellere spise frokost i bilen

Medarbejderne mente dog, at de ikke havde tid til at slå vejen forbi virksomhedspladserne. For eksempel spiste de altid frokost i bilen og havde derfor ikke adgang til ordentlige spiselokaler. På den anden side mente virksomheden, at det var medarbejdernes eget valg at spise i bilen. Medarbejderne var på en af virksomhedens adresser mindst to til fem gange om dagen, og der var derfor rig mulighed for at benytte diverse velfærdsforanstaltninger hos virksomheden.

Kunne ikke få både i pose og sæk

Sagen blev bragt for Arbejdsretten, hvor virksomheden blev frifundet. Arbejdsretten slog fast, at der ikke skulle betales udetillæg, hvis der var de nødvendige faciliteter til rådighed for medarbejderne.

Det var ikke afgørende om medarbejderne rent faktisk benyttede faciliteterne, men i stedet om de havde muligheden for det. Det fik virksomheden medhold i, at medarbejderne havde haft. Derfor skulle virksomheden ikke også betale et udetillæg til medarbejderne.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
Der var i sagen ikke tvivl om, at chaufførerne var omfattet af udetillægsbestemmelsen i Industriens Overenskomst. Det afgørende er dog, om virksomheden stiller de fornødne faciliteter til rådighed for medarbejderne. Det gjorde virksomheden i den konkrete sag, men hvis du er i tvivl, om I bør betale udetillæg til jeres medarbejdere, så kontakt DI for direkte rådgivning.
Den relevante bestemmelse i sagen var Industriens Overenskomst § 19, stk. 2. Se bestemmelsen og det relevante i bestemmelsen markeret i fed og kursiv under "Se mere".
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-11-2016 OPDATERET: 09-08-2018