På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Byretten afviser at dømme i sag om overenskomst

AFVISNING. De almindelige domstole kan ikke tage stilling til overenskomstkrav, når overenskomsten indeholder en voldgiftsklausul. De må desuden afvise at tage stilling til tvister angående DA/LO-aftaler. Det har byretten i Kolding slået fast.

Medarbejder fik ny stilling

En medarbejder var tidligere ansat som oldfrue og havde derfor haft rettigheder efter Serviceoverenskomsten, hvilket fremgik af hendes ansættelseskontrakt. Medarbejderen blev senere forfremmet til serviceleder, men virksomheden glemte i den forbindelse at udlevere en ny ansættelseskontrakt. Virksomheden måtte senere hen opsige medarbejderen.

Medarbejderen lagde sag an mod virksomheden med krav om bl.a. overtid efter overenskomsten samt godtgørelse efter Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven og Ansættelsesbevisloven.

Tvist vedrørende overenskomstdækning

Ved byretten handlede sagen oprindeligt om, hvorvidt oldfrue-ansættelseskontrakten fortsat gjaldt. Sagen ændrede sig imidlertid undervejs i skriftvekslingen, da medarbejderen anførte, at hun havde gjort rent i over 50 pct. af arbejdstiden. Det betød, at hun ville være omfattet af Serviceoverenskomstens gyldighedsområde. Virksomheden påstod herefter afvisning for byretten, da sagen nu vedrørte en tvist om overenskomstdækning.  

Virksomheden gjorde samtidigt gældende, at medarbejderen ikke både kunne påstå overenskomstdækning og rejse krav efter Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven. Hun var i givet fald omfattet af ’Aftale om implementering af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden mellem DA og LO’, og tvister vedrørende denne skal behandles i Arbejdsretten. Endvidere fandt Ansættelsesbevisloven ikke anvendelse på grund af overenskomstens regler herom.

Byretten afviste sagen

Retten i Kolding afviste derefter sagen og påpegede, at Retten af egen drift skulle tage stilling til, om den havde saglig kompetence til at behandle sagen. Det var derfor uden betydning, at indsigelsen over byretsbehandlingen var fremsat sent i forløbet. Det var endvidere ikke bevist, at DI under de forudgående forhandlinger havde afgivet en bindende proceserklæring om sagens behandling ved byretten.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager, hvorefter faglige organisationer ikke har frit valg mellem de almindelige domstole og det fagretlige system, når de forfølger krav i henhold til overenskomster og DA/LO-aftaler.

Hvis den faglige organisation f.eks. gør gældende, at medarbejderen er overenskomstdækket, skal sagen anlægges ved faglig voldgift, uanset at virksomheden betragter medarbejderen som funktionær.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 13-01-2016 OPDATERET: 09-06-2017