På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Asbestarbejde giver ikke ret til dobbelt tillæg

OVERENSKOMST. En faglig voldgift har afgjort, at virksomheder efter Serviceoverenskomsten skal aflønne deres medarbejdere med normaltimeløn og asbesttillæg, når de udfører skadesservicearbejde omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest. Medarbejderne har derudover krav på betaling af service- og anciennitetstillæg.
Modelfoto: Colourbox

Medarbejderen krævede begge tillæg

En skadesservicemedarbejder påstod, at han skulle aflønnes med præstationsløn, skadesservicetillæg og asbesttillæg, når han udførte skadesservicearbejde, der samtidigt er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest.

Ifølge medarbejderen kunne lønkravet blandt andet udledes af et gammelt forhandlingsprotokollat mellem DI og 3F. 

Virksomheden betalte normaltimeløn og asbesttillæg

Virksomheden havde betalt normaltimeløn og asbesttillæg for arbejdet. De fastholdt, at overenskomsten måtte forstås sådan, at denne aflønning både gælder for almindelige rengøringsmedarbejdere og skadesservicemedarbejdere.

Spørgsmålet i sagen var, hvordan Serviceoverenskomstens regel om betaling for asbestarbejde skulle forstås i sammenhæng med Særbestemmelserne om skadesservice m.v., herunder om der også skulle betales service- og anciennitetstillæg for dette arbejde.

Sagen endte ved en faglig voldgift.

Samme aflønning til alle

Dommeren nåede frem til, at skadesservicemedarbejdere, ligesom almindelige rengøringsmedarbejdere, kun har krav på betaling af normaltimeløn og asbesttillæg for asbestarbejde, selv om skadesservicemedarbejdere normalt aflønnes med præstationsløn og skadesservicetillæg for skadesservicearbejde.

Virksomheden blev derfor frifundet for at skulle betale skadesservicemedarbejderen et asbesttillæg oveni den almindelige skadesserviceaflønning.

I tråd med tidligere afgørelser om, hvornår der skal betales service- og anciennitetstillæg, nåede dommeren dog også frem til, at medarbejderen var berettiget til disse tillæg for de pågældende timer.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet med udgangspunkt i afgørelse af 15. november 2018 i faglig voldgiftssag FV 2017.0144.
26. september 2018
OVERENSKOMST. En faglig voldgift har afgjort, at virksomheder efter Serviceoverenskomsten ikke skal betale skadeservicetillæg for alle de timer, medarbejderne gør rent, men kun for de timer, hvor de reelt udfører skadesservicearbejde.
21. marts 2018
SERVICEOVERENSKOMSTEN. Tre servicemedarbejdere mente, at rengøringen af toiletterne i et varehus berettigede til et genetillæg efter Serviceoverenskomsten, men en faglig voldgift afgjorde, at der ikke var risiko for grov tilsmudsning, og virksomheden blev derfor frifundet.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 05-12-2018 OPDATERET: 16-04-2019