På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arkitekt fik penge for allerede afspadserede overarbejdstimer

ARBEJDSTID. En arkitektvirksomhed var uopmærksom på en arbejdstidsbestemmelse i overenskomsten og skulle derfor betale en bod på 100.000 kr. Fagforeningen mente, at flere medarbejdere kunne være ramt og krævede derfor at se time- og lønsedler for samtlige ansatte i virksomheden.

Overenskomst fastlagde arbejdstid og betaling

En arkitektvirksomhed skulle ifølge sin overenskomst overføre hver enkelt medarbejders overarbejdstimer til en individuel pulje for mertimer. Puljen kunne dog maksimalt indeholde 100 overarbejdstimer pr. medarbejder. Hvis en medarbejder havde flere overarbejdstimer, skulle de udbetales ved førstkommende lønudbetaling med et tillæg på 50 pct.

Medarbejder fik ikke udbetalt tillæg

En medarbejder havde over en længere periode opsparet 153 overarbejdstimer ud over den maksimale pulje for mertimer. Virksomheden var uopmærksom på overenskomstens arbejdstids- og betalingsbestemmelser og aftalte derfor i stedet med medarbejderen, at han kunne afspadsere samtlige 153 overarbejdstimer.

Dermed glemte virksomheden at udbetale 50 pct.-tillægget for de 153 timer, der ikke kunne indgå i puljen for mertimer. Da virksomheden blev opmærksom på fejlen, tilbød de at efterbetale det skyldige 50 pct.-tillæg for de 153 timer, der lå ud over puljen for mertimer.

Uenighed om efterbetalingskrav

Fagforeningen afviste imidlertid tilbuddet og ville kun acceptere en fuld efterbetaling af både de afspadserede timer og 50 pct.-tillægget, selvom timerne allerede var afspadseret.

Virksomheden mente ikke, at der skulle ske efterbetaling af de allerede afspadserede timer, og sagen blev derfor indbragt for en faglig voldgift.

Medarbejder skulle have fuld efterbetaling

Opmanden (dommeren) i sagen kom frem til, at ordlyden i overenskomsten betød, at der ikke kunne ske afspadsering af overarbejdstimer ud over puljen for mertimer. Det kunne i øvrigt heller ikke ske efter individuel aftale med medarbejderen. Arkitektvirksomheden blev derfor pålagt at efterbetale alle de opsparede overarbejdstimer plus 50 pct.-tillægget.

Fagforeningen krævede oplysninger fra samtlige medarbejdere

I forbindelse med virksomhedens mange overarbejdstimer, havde de udsendt en e-mail til samtlige medarbejdere, hvor deres samlede overarbejde var opgjort til 1.100 timer. Virksomheden beskrev i e-mailen, hvordan de ville komme med et oplæg til de medarbejdere, der havde oparbejdet mange timer.

Fagforeningen mente derfor, at andre medarbejdere kunne have samme krav på efterbetaling. De efterspurgte derfor time- og lønsedler for samtlige medarbejdere i virksomheden. Virksomheden ønskede af principielle årsager ikke at sende samtlige medarbejderes time- og lønsedler til fagforeningen.

På grund af de konkrete forhold i sagen, herunder indholdet af virksomhedens e-mail, fandt opmanden, at virksomheden burde have medvirket til at oplyse, i hvilket omfang de oparbejdede overarbejdstimer kom fra medarbejdere omfattet af overenskomsten. Opmanden afgjorde på baggrund af e-mailen, at overenskomstbruddet også havde været relevant for andre medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Betaling af bod på 100.000 kr.

Ved bodsudmålingen lagde opmanden vægt på virksomhedens manglende oplysning af sagen, hvilket var en skærpende omstændighed. Til gengæld blev det betragtet som formidlende, at medarbejderen havde afspadseret timerne, at der var tale om en mindre arkitektvirksomhed, og at virksomheden ikke tidligere var dømt for brud på overenskomsten.

Efter en samlet vurdering fastsatte opmanden boden til 100.000 kr., hvoraf langt størstedelen udgjorde efterbetalingskravet, som virksomheden allerede havde anerkendt.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at en individuel aftale mellem en virksomhed og en medarbejder ikke kan opretholdes, hvis den strider mod overenskomstens ordlyd. Ud over det faste tillæg måtte virksomheden derfor i den konkrete situation også efterbetale overarbejdstimerne, selvom der allerede var afspadseret.

At virksomheden til gengæld skulle have medvirket til at oplyse sagen, er begrundet i sagens særlige omstændigheder. Afgørelsen betyder derfor ikke, at der generelt eksisterer en oplysningspligt i et videre omfang. Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag, og DI anbefaler, at I kontakter DI, hvis I befinder jer i lignende situationer.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftsagen (FV2016.0047) af 29. august 2016.

I sagen var bestemmelsen § 5, stk. 2 særligt relevant, den lyder:

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 25-10-2016 OPDATERET: 19-07-2018