På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Aftale om søgnehelligdagsreduktion for Landsoverenskomst for butikker

OVERENSKOMST. Ved overenskomstforhandlingerne mellem DI Overenskomst II og HK Handel i 2017 blev det aftalt, at parterne efter den 1. juli 2017 vil søge at indgå en aftale, der giver mulighed for at overføre reduktion af søgnehelligdage til en senere planperiode. Nu er aftalen klar.
Modelfoto: Colourbox

Overenskomstparterne har aftalt følgende:

Overførsel af reduktionstimerne

I stedet for reduktion i en planperiode kan virksomheden og medarbejderen aftale, at reduktionstimerne overføres til kommende planperioder i forholdet 1 til 1.

Krav til anciennitet og skriftlighed

Der kan alene indgås aftale herom med medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet.

En aftale herom skal være skriftlig og angive, i hvilken/hvilke planperiode(r) reduktionen skal afvikles.

Afvikling af reduktionen

Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre medarbejderen ønsker, og virksomheden accepterer noget andet.

Ved afviklingen af reduktionen er virksomheden forpligtet til, i samarbejde med medarbejderen, og såfremt det er driftsmæssigt muligt, at sikre, at afviklingen sker i henhold til medarbejderens ønske.

Der indgås en skriftlig aftale for hver planperiode, hvor der aftales overflytning af reduktionstimer.

Fratrædelse

Ved fratrædelse skal virksomheden udbetale ikke afholdte reduktionstimer i forholdet 1 til 1, med tillæg af pension, fritvalg samt feriegodtgørelse til medarbejderen.

Virksomheden skal, hvis dette er driftsmæssigt muligt, sikre, at en medarbejder, der ønsker det, har mulighed for at afvikle sin reduktion i opsigelsesperioden.

Forsøgsordning

Aftalen er en forsøgsordning, der kun gælder i overenskomstperioden. Forsøgsordningen bortfalder således pr. 29. februar 2020.

§ 1, stk. 2 i Landsoverenskomst for butikker omhandler håndteringen af søgnehelligdage, hvor den nu indgået ”Aftale om søgnehelligdagsreduktion” er et tillæg til denne regel.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-01-2018 OPDATERET: 09-01-2018