På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhed indgik ugyldig aftale med elev

ELEVER. En kontorelev påstod, at hun var blevet snydt af virksomheden til at indgå en gensidig aftale om at ophæve uddannelsesaftalen. Tvistighedsnævnet mente, at aftalen var i orden, men byretten dømte aftalen ugyldig.
Modelfoto

Elev og virksomhed indgik gensidig aftale

Eleven havde et større sygefravær på grund af depression. Virksomheden mente på den baggrund ikke, at hun var i stand til at gennemføre sin kontoruddannelse. 

Virksomheden besluttede sig for at indkalde eleven til et møde, hvor parterne indgik en gensidig aftale om at ophæve uddannelsesaftalen.

Elev ville ikke vedkende sig aftale

Dagen efter mødet anlagde elevens fagforening sag mod virksomheden. Fagforeningen hævdede, at virksomheden havde presset eleven til at indgå den gensidige aftale, og at aftalen som følge heraf var ugyldig.

Fagforeningen påstod også, at virksomheden på mødet gav forkerte oplysninger om elevens retsstilling, og at eleven ikke fik mulighed for at kontakte fagforeningen.

Virksomheden blev dømt

Sagen blev indledningsvis bragt for Tvistighedsnævnet, som frifandt virksomheden. Tvistighedsnævnet fandt nemlig aftalen om ophævelse gyldig.

Kontoreleven valgte dog herefter at anlægge sagen ved byretten, som endte med at dømme virksomheden.

Byretten afgjorde, at omfanget af sygefraværet ikke kunne berettige en ensidig ophævelse fra virksomhedens side. Byretten mente, at virksomheden burde have givet eleven mulighed for betænkningstid, og byretten vurderede, at virksomheden havde givet eleven urigtige oplysninger på mødet. Byretten slog dermed fast, at aftalen var ugyldig.

DI førte sagen for virksomheden både i Tvistighedsnævnet og i byretten.

DI's råd

Når to parter indgår en aftale, er det udgangspunktet, at aftalen er gyldig. Hvis en af parterne efterfølgende mener, at vedkommende blev narret til at indgå aftalen, skal denne part også løfte bevisbyrden for, at noget uregelmæssigt fandt sted, da aftalen blev indgået.

Sagen viser dog, at I som den stærkere part (virksomheden) skal være forsigtig, når I vil indgå en aftale om ophør af ansættelsen med en svagere part (eleven).

Det er derfor ofte en god idé at opfordre en medarbejder eller en elev til at søge rådgivning hos sin organisation, inden han eller hun indgår aftale med jer om ophør af ansættelsen. Hvis dette ikke sker, kan I risikere, at medarbejderen eller eleven efterfølgende vil løbe fra aftalen.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-11-2015 OPDATERET: 17-10-2016