På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vanskelig medarbejder var ikke handicappet

FORSKELSBEHANDLING. En medarbejder blev opsagt, fordi hun ikke kunne enes med sin chef, og hun en gang tidligere var blevet flyttet til et andet arbejdssted på grund af samarbejdsvanskeligheder. Hun mente selv, at hun var blevet opsagt, fordi hun var handicappet, men det var Ligebehandlingsnævnet ikke enig i.
Modelfoto: Colourbox

Medarbejder havde tarmlidelse

En medarbejder i en kantine havde været sygemeldt pga. en tarmsygdom i et halvt år. Sygemeldingen var blandt andet langvarig, fordi hun ikke kunne tåle den medicin, hun fik ordineret. Til sidst stoppede hun helt med at tage medicinen, og derefter blev hun efter kort tid raskmeldt.

Kunne ikke enes med chefen

Da hun kom tilbage til arbejdet, fik hun ret hurtigt samarbejdsvanskeligheder med sin leder. Derfor sygemeldte hun sig, og hun meddelte på et møde, at hun kun ville komme tilbage, hvis hun blev omplaceret til en anden kantine.

Da hun også tidligere havde haft samarbejdsvanskeligheder i en anden kantine, ønskede virksomheden ikke at omplacere hende igen.

Medarbejderen blev opsagt og opsigelsessagen forligt

Da hun efter halvanden måneds sygemelding stadig ikke ønskede at komme tilbage, blev der forhandlet en aftale med forbundet, hvor hun fik en opsigelse og 8.000 kr. til fuld og endelig afgørelse.

Det fremgik udtrykkeligt af en mailkorrespondance med virksomheden, at forbundet accepterede, at der ikke kunne rejses yderligere krav i forhold til "opsigelsen og godtgørelsen", men kun hvis der manglede "løn, feriepenge eller pension".

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Derefter rejste hun dog ved hjælp fra en ekstern advokat en sag ved Ligebehandlingsnævnet, fordi hun mente, at hun var blevet opsagt pga. handicap.

Nævnet mente ikke, at forliget til fuld og endelig afgørelse forhindrede et krav efter forskelsbehandlingsloven. De lagde blot til grund, at der ikke udtrykkeligt havde været drøftelser om forskelsbehandlingsloven.

Kunne arbejde på lige vilkår med andre

Ligebehandlingsnævnet frikendte imidlertid virksomheden, da der ingen dokumentation var for, at medarbejderen "som følge af sygdom havde begrænsninger, som hindrede hende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere". Derfor var hun ikke handicappet.

Kvinden havde tre dage efter sin sygemelding været til kontrol på hospitalet, hvor det blev konstateret, at hun havde det godt, og at hun skulle komme 1 år senere til almindelig kontrol. Herefter var der først en registrering i journalen, da hendes advokat bad om at få journalen tilsendt.  Hendes praktiserende læge havde slet ingen registreringer i den periode, hvor hun var sygemeldt i anden omgang.

DI førte sagen for virksomheden. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-04-2018 OPDATERET: 03-04-2018