På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tilpasning af arbejdsstyrken kan medføre omplaceringspligt

OPSIGELSE. En virksomhed opsagde et større antal medarbejdere, der gjorde rent på et hospital. Opsigelserne skete efter gentagne påtaler fra kunden over dårlig kvalitet og med baggrund i, at der var for mange medarbejdere på kontrakten. Flere af de opsagte blev erstattet med ny, mere kvalificeret arbejdskraft. Afskedigelsesnævnet fandt virksomhedens dispositioner saglige, men særlige omstændigheder betød, at medarbejderne skulle være forsøgt omplaceret inden opsigelsen. Da dette ikke var sket, var opsigelserne usaglige.

Særligt høje krav til kvaliteten

Virksomheden overtog i 2014 al rengøring på et hospital, hvor der blev stillet meget høje krav til medarbejdernes kvalifikationer og kvaliteten af rengøringen.

Da kvaliteten ikke levede op til det aftalte, blev virksomheden i flere tilfælde pålagt at betale en bod til hospitalet. Kontrakten indeholdt også mulighed for, at hospitalet kunne ophæve kontrakten ved gentagen mangelfuld rengøring.

Arbejdsstyrken skulle tilpasses

Derudover var der flere medarbejdere ansat på kontrakten, end der var kalkuleret med, hvilket skabte økonomiske udfordringer. Virksomheden var derfor nødt til at tilpasse arbejdsstyrken for at nedbringe antallet af rengøringstimer.

Flere af de opsagte blev dog erstattet med ny, mere kvalificeret arbejdskraft for samtidigt at komme den dårlige kvalitet til livs. Efter en individuel vurdering af alle medarbejderne blev 12 opsagt og fritstillet straks. Fem af de opsagte anlagde herefter sag om usaglig afskedigelse.

Virksomhedens skøn var sagligt

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere virksomhedens beslutning om at højne kvaliteten af rengøringen og samtidigt reducere arbejdsstyrken. Det var i den forbindelse i orden, at nogle af de mindst kvalificerede medarbejdere var blevet erstattet af nye mere kvalificerede. Derudover havde virksomheden udøvet et sagligt skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes.

Omplaceringsmuligheder skulle være undersøgt

Da rengøringen imidlertid stillede særlige og store krav til medarbejderne, og da ingen af dem havde modtaget advarsler eller påtaler for deres arbejde, var virksomheden forpligtet til at søge medarbejderne omplaceret, inden de blev opsagt. Nævnet lagde også vægt på, at medarbejderne havde en ikke ubetydelig ansættelsesanciennitet på mellem 3 og 7 år.

Medarbejderne fik derfor medhold i, at opsigelserne var usaglige.

DI førte sagen for virksomheden.

DI’s råd

Sagen viser, at omplacering skal overvejes i de særlige tilfælde, hvor en tilpasning af medarbejderstyrken er nødvendig for at imødekomme særlige krav fra kunden i en situation, hvor medarbejderne ikke har modtaget kritik af deres arbejde. Det havde også betydning, at medarbejderne havde en – for branchen – ikke ubetydelig ansættelsesanciennitet.

Afgørelsen er konkret begrundet, og DI vurderer ikke, at den ændrer den nuværende retsstilling, hvorefter der ikke gælder en generel omplaceringspligt i forbindelse med omstrukturering eller arbejdsmangel.

Kontakt DI, hvis I ønsker rådgivning i forbindelse med en tilpasning af arbejdsstyrken.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse 20141381.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-11-2015 OPDATERET: 10-10-2016