På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tillidsrepræsentanter skal også være loyale

ADVARSEL. En tillidsrepræsentant, der også var næstformand i sin fagforening, havde udtalt sig illoyalt over for sin arbejdsgiver. Virksomheden gav medarbejderen en mundtlig advarsel, men var advarslen i orden, når udtalelserne var fremsat som næstformand for fagforeningen?

Tillidsrepræsentant gengav ledelsen forkert

En virksomhed havde netop haft en alvorlig overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Ledelsen havde udsendt en e-mail til samtlige medarbejdere, hvori de så fremad og ville have virksomheden videre efter arbejdsnedlæggelsen.

Fagforeningen udsendte derefter en pressemeddelelse, hvor en af virksomhedens tillidsrepræsentanter, der også var næstformand for fagforeningen, udtalte sig negativt om ledelsen. Blandt andet citerede tillidsrepræsentanten en af lederne forkert. 

Virksomheden mente, at ledelsen var blevet refereret forkert, og at citatet var skadeligt for samarbejdet. De valgte derfor at give tillidsrepræsentanten en mundtlig advarsel.

Kunne tillidsrepræsentanten få en advarsel?

Fagforeningen mente ikke, at virksomheden kunne give en individuel mundtlig advarsel til tillidsrepræsentanten, da vedkommende udtalte sig som næstformand for fagforeningen. Derfor bragte de sagen for en faglig voldgift.

Opmanden (dommeren) i sagen slog imidlertid fast, at selvom en given tillidsrepræsentant er medlem af fagforeningsbestyrelsen, berettiger det ham ikke til at tilsidesætte sine pligter som ansat og tillidsrepræsentant, hvilket indebærer at opføre sig loyalt og fremme samarbejdet i virksomheden. Derfor kunne virksomheden godt sanktionere tillidsrepræsentanten individuelt. Hvis virksomhedens sanktion havde haft karakter af decideret organisationsforfølgelse, havde den individuelle advarsel ikke været i orden.

Advarsel var i orden

Dernæst fik virksomheden også medhold i, at tillidsrepræsentantens udsagn om ledelsen var både ukorrekt, illoyalt og belastende for samarbejdet på virksomheden. Vedkommende havde derfor tilsidesat sine pligter som ansat og tillidsrepræsentant, og derfor var den mundtlige advarsel i orden.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen slår fast, at en tillidsrepræsentant allerede i kraft af ansættelsesforholdet har en loyalitetspligt over for virksomheden. En tillidsrepræsentant skal desuden fremme et godt samarbejde.

Selvom en given tillidsrepræsentant er medlem af en fagforeningsbestyrelse, berettiger det ham ikke til at tilsidesætte sine pligter som ansat og tillidsrepræsentant. Disse pligter følger af selve ansættelsesforholdet samt tillidsmandshvervet og skal således iagttages under hele ansættelsen, uanset hvad vedkommende i øvrigt måtte foretage sig, herunder som repræsentant for fagforeningen.

02. marts 2016
OPSIGELSE. En faglig voldgift har slået fast, at en tillidsrepræsentant kunne opsiges, fordi han ikke gjorde nok for at stoppe en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt kollegaerne.
18. marts 2016
OPSIGELSE. En faglig voldgift har besluttet, at der gælder samme regler for datoen for opsigelsesvarslet, uanset om en tillidsrepræsentant er opsagt af ”tvingende årsager” eller ej.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-11-2016 OPDATERET: 19-07-2018