På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tillidsrepræsentant fra et vikarbureau skulle behandles som fastansat

VIKARER. Ansættelseskontrakterne var ikke klare. Derfor skulle virksomheden have fulgt den særlige procedure for at afskedige en tillidsrepræsentant, selv om han var ansat på en tidsbegrænset kontrakt.

Vikar valgt som tillidsrepræsentant

En vikar fra et vikarbureau havde været udsendt til samme brugervirksomhed på flere tidsbegrænsede kontrakter. Under udsendelsen var han blevet valgt som tillidsrepræsentant. Da brugervirksomheden ikke længere havde brug for vikaren, skrev vikarbureauet til tillidsrepræsentanten, at ansættelsen ophørte med udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse.

To spørgsmål

Voldgiftsretten skulle tage stilling til, om virksomheden burde have anvendt proceduren for at opsige tillidsrepræsentanter, som hvis han havde været fast ansat i vikarbureauet.

Dommeren slog først fast, at det ikke strider mod Industriens Funktionæroverenskomst at have vikarer ansat på tidsbegrænsede kontrakter, når der ikke er tale om omgåelse af overenskomsten, og tidsbegrænsningerne skyldes brugervirksomhedens behov.

Uklare kontrakter

På baggrund af de konkrete kontrakter mente dommeren ikke, at det havde været klart for tillidsrepræsentanten, at han var tidsbegrænset ansat.

Dommeren lagde særligt vægt på, at tillidsrepræsentanten på et tidspunkt var fortsat med at arbejde i brugervirksomheden, selv om en af de tidsbegrænsede kontrakter var udløbet. Først omkring en måned senere fik han en ny kontrakt, og den var ikke tidsbegrænset. Dommeren mente ikke, at tillidsrepræsentantens vilkår var blevet ændret, da han efterfølgende fik en ny tidsbegrænset kontrakt.

Virksomheden skulle derfor have opsagt tillidsrepræsentanten efter reglerne i overenskomsten.

Løn og godtgørelse

Virksomheden skulle derfor betale medarbejderen løn i opsigelsesvarslet. Da virksomheden heller ikke kunne dokumentere, at der var tvingende årsager til opsigelsen, blev virksomheden også pålagt at betale en godtgørelse på 30.000 kr. til tillidsrepræsentanten.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen bekræfter, at vikarbureauer kan ansætte vikarer på flere tidsbegrænsede kontrakter efter hinanden, hvis overenskomsten ikke bliver omgået.  Eksempelvis fordi tidsbegrænsningerne afspejler brugervirksomhedens behov.

Sagen understreger også vigtigheden af, at vikarers kontrakter afspejler de faktiske udsendelser.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-01-2017 OPDATERET: 10-02-2017