På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tidspunkt for opsigelse bestemmer anciennitet

OPSIGELSE. En principiel faglig voldgift har afgjort, at det er opsigelsestidspunktet, der bestemmer anciennitet, når en medarbejder på ATL-overenskomsten bliver opsagt og skal have fratrædelsesgodtgørelse. 

Anciennitet bestemmer fratrædelsesgodtgørelse

ATL-overenskomsten dækker omtrent 30.000 chauffører, lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og andre medarbejdere inden for godstransporten. I overenskomstens § 16, stk. 1, står:

”Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse”.

Det er altså vigtigt, om medarbejderen har været ansat i virksomheden 3, 6 eller 8 år, fordi fratrædelsesgodtgørelsen bliver større, jo længere medarbejderen har været ansat i virksomheden.

Sagens kerne

Spørgsmålet var, om anciennitet efter ATL-overenskomsten skal beregnes efter opsigelsestidspunktet eller den dato, hvor medarbejderen fratræder sin stilling.

Fagforbundet henviste på sin side til Funktionærloven, hvor ancienniteten bliver beregnet fra det tidspunkt, hvor medarbejderen fratræder, mens DI fastholdt, at ancienniteten skal beregnes med udgangspunkt i det tidspunkt, hvor medarbejderen bliver opsagt. Det princip er nemlig gældende i Industriens Overenskomst, som har været inspiration til ATL-overenskomstens § 16.

Ikke første gang

Der har været enkelte andre sager gennem de seneste år, hvor der er opstået diskussion om, hvordan man skal beregne ancienniteten. Et eksempel var en sag i 2011, hvor en virksomhed opsagde en medarbejder den 18. januar 2011 til fratrædelse den 15. februar 2011.

Medarbejderen var blevet ansat den 6. februar 2008, og derfor havde han på opsigelsestidspunktet under tre års anciennitet, mens ancienniteten på fratrædelsestidspunktet var tre år og berettigede dermed til en fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kr.

Dommeren frifandt DI

Dommeren konstaterede, at parterne (DI og 3F Transport) ikke havde drøftet spørgsmålet om anciennitetsberegning under overenskomstforhandlingerne eller i forbindelse med formulering af et fælles forståelsesprotokollat.

Dommeren mente ikke, at forbundet under sagen havde godtgjort, at § 16, stk. 1, skal forstås på anden måde, end at det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse.

Dommerne frifandt DI og pålagde forbundet at anerkende, at fratrædelsesgodtgørelse i ATL-overenskomsten skal beregnes efter medarbejderens anciennitet på tidspunktet, hvor medarbejderne bliver opsagt, ikke fra fratrædelsesdatoen.

DI repræsenterede virksomheden i sagen.

DI’s råd

Afgørelsen slår fast, at anciennitet efter ATL-overenskomsten skal beregnes efter anciennitet på det tidspunkt, hvor medarbejderen bliver opsagt.

Men vær opmærksom på, at der kan være forskel i reglerne fra område til område.

Husk derfor at undersøge hvilke regler, der gælder i den relevante overenskomst, hvis I vil opsige en medarbejder.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-06-2017 OPDATERET: 13-09-2017