På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Talblind kontrollør kunne ikke tjekke om rejsendes alder i pas passede

BORTVISNING. En medarbejder i ID-kontrollen i lufthavnen viste sig at være talblind, men en faglig voldgift afgjorde, at hun kun kunne opsiges fra stillingen. Det var derfor ikke berettiget, at hendes arbejdsgiver havde bortvist hende.
Modelfoto: Colourbox

ID-kontrol i lufthavnen

Et vagtfirma stod for ID-kontrollen i lufthavnen, da Sverige i en periode havde indført transportøransvar. DSB, og i sidste ende vagtfirmaet, fik en bøde på 50.000 SEK, hvis de f.eks. sendte en person uden gyldigt ID til Sverige. Derfor var det en vigtig opgave for ID-kontrollørerne at tjekke, hvor gamle passagerne var efter passet, og herunder om det stemte med, hvordan personen så ud nu.

Kvinde blev ansat som ID-kontrollør

I august 2016 ansatte vagtfirmaet en kvinde til at udføre ID-kontrollen. Hun startede med at arbejde en måned i lufthavnen, hvor der var mange nye, og i en periode på ca. 4 måneder arbejdede hun på en anden arbejdsplads som vagt.

Lederen på den anden arbejdsplads beskrev, at der havde været problemer med hende, fordi hun f.eks. ikke kunne betjene alarmpaneler eller sidde alene i receptionen. Han forstod det dengang som teknikforskrækkelse hos medarbejderen, men hun forklarede selv, at alt var gået fint i denne periode.

I januar gik hun vagt på en byggeplads.

Problemer med tal

I februar 2017 vendte kvinden tilbage til lufthavnen, hvor hun igen skulle udføre ID-kontrol. Vagtfirmaet blev inden for et par uger kontaktet af en af hendes kolleger, der var bekymret. Han havde nemlig arbejdet sammen med hende tidligere, og han kunne fortælle, at hun var dårlig til tal, og han havde også fået bekræftet, at hun meget tit spurgte kollegerne til råds i forhold til f.eks. alder på passagerne.

Kunne ikke beregne alder

På baggrund af henvendelsen tog vagtfirmaet kontrolløren ind til en samtale. Og her skilte vandene.

Hun sagde, at hun godt kunne læse tal, og at hun derfor godt kunne afgøre, om et tal var lige og ulige. Desuden kunne hun også se, om passet var gyldigt. Men det var rigtigt, at hun ikke hurtigt kunne regne sig frem til, hvor gammel personen var på et ID-kort.

Lederen derimod forklarede, at hun slet ikke kunne læse nogen af tallene, og hun blot havde gættet sig frem. Lederen fra den tidligere arbejdsplads forklarede også, at alle problemerne derfra set i bakspejlet kunne henføres til, at hun ikke kunne læse tal.

Både medarbejder og leder var dog enige om, at hun havde brugt udtrykket, at hun var talblind til samtalen.

Blev bortvist

Vagtfirmaet mente, at hun på ingen måde kunne bestride jobbet, når hun var talblind, og hun blev derfor bortvist, fordi hun ikke loyalt havde oplyst dette.

Kvindens forbund mente, at hun udtrykkeligt skulle have haft at vide, at det var vigtigt, at hun kunne afgøre ud fra fødselsdato og personnummer, hvor gammel personen på et ID-kort var. Der stod bl.a. i forholdsordren, der beskrev opgaven, at "der skal være personnummer eller fødselsdato", men ikke, at det skulle tjekkes, hvor gammel vedkommende var.

Kunne opsiges, men ikke bortvises

Medarbejderen forklarede i den faglige voldgift, der skulle afgøre tvisten, at hun aldrig ville have taget jobbet, hvis hun havde vidst, at hun skulle være god til hovedregning. Medarbejderen mente, at det var tilstrækkeligt, at hun var god til at vurdere, hvor gamle passagerne var ud fra billedet i passet og deres udseende.

På den baggrund mente dommeren ikke, at det var bevist, at medarbejderen havde afgivet urigtige oplysninger ved ansættelsen, og derfor var der ikke et bortvisningsgrundlag.

Dommeren anerkendte dog, at medarbejderen ikke kunne passe jobbet, så det var berettiget at opsige hende. Men da medarbejderen havde været ansat under 9 måneder, var det en mulighed under alle omstændigheder.

DI førte sagen for virksomheden.

DI’s råd

Hvis en medarbejder skal have visse egenskaber, viser denne sag, at det er arbejdsgiverens ansvar enten at sikre sig, at medarbejderen har disse evner, eller udtrykkeligt at gøre medarbejderen opmærksom på, at evnerne kræves. Ellers kan man som arbejdsgiver kun opsige medarbejderen, hvis man - for sent - finder ud af, at han eller hun mangler helt indlysende egenskaber.

Generelt skal der rigtigt meget til, før der foreligger et bortvisningsgrundlag. Derfor anbefaler vi, at I altid kontakter DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-06-2018 OPDATERET: 19-06-2018