På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sygemeldt butiksmedarbejder burde ikke være bortvist

BORTVISNING. Østre Landsret har afgjort, at det var uberettiget at bortvise en ung butiksmedarbejder. Desuden var der betydelig usikkerhed om medarbejderens arbejdstid, fordi virksomheden ikke havde opfyldt sin oplysningspligt efter ansættelsesbevisloven.

Fra fritidsjob til fuld tid

I september 2012 blev en ung mand ansat i en købmandsforretning. Butiksmedarbejderen skrev i sin ansættelsesperiode under på tre ansættelseskontrakter. Han begyndte sin ansættelse med en ikke-funktionærstilling seks timer om ugen. Til sidst i ansættelsesperioden i sommeren 2013 var medarbejderen blevet fuldtidsansat som funktionær og steget i løn, da han i mellemtiden var fyldt 18 år og havde forladt 10. klasse, fordi han var skoletræt.

Den 29. august 2013 blev medarbejderen opsagt med tre måneders varsel til den 30. november 2013 med begrundelsen, at butiksdriften skulle rationaliseres.

Butiksmedarbejderen havde imidlertid problemer med skæv ryg, og efter opsigelsen sygemeldte han sig derfor med smerter i ryggen.

Set på ny arbejdsplads

Medarbejderen indgik i november 2013 en aftale om deltidsstilling i en kiosk med start fra december 2013. Hans mor arbejdede allerede i kiosken, og derfor var han, inden sin ansættelse, flere gange på besøg i november 2013.

I løbet af december 2013 skrev flere vidner til købmandsforretningen, at de havde set medarbejderen arbejde i kiosken i november og december.

Butikschefen besluttede herefter at bortvise medarbejderen med henvisning til, at han illoyalt havde udført arbejde et andet sted i den periode, hvor han havde sygemeldt sig. Butikschefen spurgte ikke medarbejderen selv, om han faktisk havde arbejdet i kiosken.

Krav om erstatning

Herefter lagde butiksmedarbejderen sag an mod virksomheden. Han hævdede, at han ikke havde arbejdet i sygemeldingsperioden, men blot opholdt sig i kiosken uden at arbejde. Han havde derfor ikke groft misligholdt sit ansættelsesforhold, og derfor var bortvisningen ikke berettiget.

Han rettede krav om erstatning svarende til løn i den resterende del af opsigelsesperioden samt godtgørelse for det urigtige ansættelsesbevis, som købmandsforretningen havde udarbejdet til ham.

Uklare vidneudsagn

Vidnerne var sikre på, at de havde set medarbejderen i kiosken, men de kunne ikke med sikkerhed forklare, hvornår de havde set ham, og om medarbejderen i realiteten havde ekspederet kioskens kunder.
Landsretten mente ikke, at butikken havde bevist, at medarbejderen havde arbejdet i den anden kiosk, og bortvisningen var derfor uberettiget. Butikken skulle derfor betale erstatning for mistet løn i opsigelsesperioden.

Væsentlig usikkerhed om ansættelsesforhold

Retten nåede også frem til, at de tre ansættelsesbevisers indbyrdes uforenelighed og deres sammenhæng med sagens tvist havde medført væsentlig usikkerhed om medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår. Virksomheden havde derfor ikke opfyldt sin oplysningspligt efter ansættelsesbevisloven, og medarbejderen var hermed berettiget til godtgørelse.

Østre Landsrets dom stadfæster Retten i Holbæks afgørelse af 2. juli 2015.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Denne dom viser, hvor strenge krav, der stilles til virksomhedens bevisbyrde ved en bortvisningssag.

Bortvisning er en meget vidtgående sanktion, og der skal være tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, før I kan bortvise en medarbejder. Den konkrete situation bør altid vurderes nøje, inden virksomheden skrider til bortvisning.

Herudover viser dommen, at det påhviler arbejdsgiveren at sørge for, at et ansættelsesbevis tydelig angiver løn- og ansættelsesvilkår.

Kontakt derfor DI, inden I bortviser en medarbejder, eller hvis I har andre spørgsmål.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 29-05-2017 OPDATERET: 30-05-2017