På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Stak af gennem baglokale for at undgå opsigelse

OPSIGELSE. En televirksomhed er frifundet for krav om yderligere opsigelsesvarsel. Retten på Frederiksberg slog fast, at virksomheden havde overholdt fristen, selv om den opsagte medarbejder stak af fra butikkens baglokale uden at tage den skriftlige opsigelse med sig.

Planlagde opsigelse med HR

To butikssælgere, som var ansat i et teleselskab, leverede ikke de forventede resultater. Derfor besluttede butikschefen, at de to medarbejdere skulle opsiges, inden deres femte ansættelsesmåned udløb.

Butikschefen skrev til HR-afdelingen og bad om to skriftlige opsigelser, som han kunne udlevere til de opsigelsesmøder, som han ville holde med hver af de to butikssælgere den sidste dag i måneden.

Stak af fra mødet

Onsdag den 30. september 2015 indkaldte butikschefen den ene medarbejder til møde i butikkens baglokale, hvor han mundtligt fortalte medarbejderen, at han var opsagt.

Mens butikschefen var ude i butikken for at printe opsigelsen, forlod medarbejderen arbejdspladsen gennem en dør i baglokalet.

Meldte sig syg

20 minutter senere modtog butikschefen en sms fra medarbejderen, hvor han meldte sig syg resten af ugen. Butikschefen gjorde på det tidspunkt ikke yderligere for at få medarbejderen til at underskrive opsigelsen.

Senere samme dag opsagde butikschefen den anden sælger i butikken.

Mandagen efter, den 5. oktober, meldte medarbejderen sig igen syg, men butikschefen bad ham for en god ordens skyld om at underskrive og returnere opsigelsen fra 30. september 2015.

Krav om tre måneders opsigelse

Medarbejderen gik derefter til fagforeningen, og på den baggrund modtog virksomheden et krav om betaling for yderligere tre måneders løn, i alt godt 80.000 kr., i stedet for en måneds løn.

Kravet var begrundet med, at medarbejderen først havde modtaget den skriftlige opsigelse om mandagen den 5. oktober 2015, hvor han ville have været på sjette ansættelsesmåned, hvis han ikke var blevet opsagt.

Modstridende forklaringer

I sager, hvor en virksomhed og en medarbejder er uenige om, hvornår en opsigelse er sket, påhviler der virksomheden såkaldt ”tung bevisbyrde”. Det var altså op til virksomheden at bevise, at medarbejderen vitterlig var blevet opsagt onsdag den 30. september.

Både butikschefen og den opsagte medarbejder havde bekræftet i retten, at de havde holdt et møde den 30. september. Butikschefen forklarede, at det var til dette møde, at han opsagde medarbejderen, men det benægtede medarbejderen. Han påstod, at mødet havde handlet om noget helt andet, og han fastholdt, at han først var blevet opsagt mandag den 5. oktober.

Beviser på butikschefens side

Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at butikschefen den 28. september havde bedt HR-afdelingen om at udfærdige to opsigelsesskrivelser dateret den 30. september 2015 til de to butikssælgere. Butikschefen modtog disse fra HR via mail den 29. september.

Retten lagde også vægt på, at butikschefens forklaring blev underbygget af den anden opsagte butikssælgers vidneudsagn. Han fortalte, at han til sit møde med butikschefen senere på dagen den 30. september havde spurgt om og fået bekræftet, at butikschefen også havde opsagt hans kollega.

Virksomheden frifundet

Retten fandt på baggrund af sagens omstændigheder og vidneforklaringerne, at virksomheden havde bevist, at medarbejderen var blevet opsagt den 30. september. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
Ifølge funktionærlovens § 2, stk. 7, skal den der påstår, at en opsigelse har fundet sted kunne bevise eller sandsynliggøre det.
 
Derfor bør I altid sikre jer dokumentation for, at opsigelsen er meddelt til medarbejderen. Dette vil altid være lettest at bevise, hvis opsigelsen skriftlig.

Ønsker medarbejderen ikke at kvittere for modtagelsen af sin opsigelse, kan et vidne skrive under på, at opsigelsen er meddelt.

Sender I opsigelsen, kan I som bevis sende en afleveringsattest eller lignende. SMS og e-mail er skriftlige meddelelser, der kan benyttes som dokumentation. Der kan dog være bevisusikkerhed, hvis medarbejderen påstår ikke at have modtaget dem.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 14-03-2017 OPDATERET: 31-07-2018