På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Snød med rejseudgifter og blev bortvist

BORTVIST. En HR- og rekrutteringskonsulent blev bortvist, fordi han havde snydt med rejseudgifter og brugt pengene selv. Retten på Frederiksberg har slået fast, at bortvisningen var berettiget.

Betalte rejser fra egen konto

En HR- og rekrutteringskonsulent havde til opgave, at rekruttere håndværkere til at udføre vikaropgaver hos firmaer i andre nordiske lande. Rekrutteringskonsulenten havde ansvar for at bestille og betale flybilletter til de rekrutterede, når de skulle sendes afsted på opgaver.

Virksomheden skulle overgå til et nyt betalingssystem, hvilket medførte, at rekrutteringskonsulenten i en periode på 14 dage fik overført midler til sin private konto for at dække de omkostninger, som han havde i forbindelse med udførslen af opgaverne.

Kvitteringerne udeblev

Rekrutteringskonsulenten anmodede løbende i perioden om flere midler under påskud af at have brugt de allerede overførte penge på flybilletter.

Ledelsen var bortrejst på forretningsrejse og godkendte overførsler til brug for udførslen af arbejdet.

Virksomhedens bogholder anmodede om kvitteringer for de foretagne køb, men de var ifølge rekrutteringskonsulenten blevet væk. Derfor ville rekrutteringskonsulenten dokumentere sine udgifter med private kontoudtog. Men bogholderen fandt væsentlige uoverensstemmelser mellem de overførte beløb og kontoudtogene og gik derfor til ledelsen.

Slettelak på de originale kontoudtog

Ledelsen valgte på den baggrund at suspendere rekrutteringskonsulenten. 

I suspensionsperioden fandt en kollega rekrutteringskonsulentens originale kontoudtog, hvor der var påført slettelak, således at de kunne kopieres, og transaktionerne på den måde kunne skjules. Virksomheden valgte på den baggrund at bortvise rekrutteringskonsulenten.

Krævede løn og godtgørelse

Efter bortvisningen lagde rekrutteringskonsulentens fagforening sag an mod virksomheden, da fagforeningen ikke mente, at grundlaget for bortvisning var tilstede, og at uoverensstemmelserne mellem beløbene og dokumentationen skyldtes virksomhedens forhold alene. Fagforeningen krævede løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Virksomheden fastholdt, at funktionæren havde misligholdt ansættelsen væsentligt ved at benytte virksomhedens overførte beløb og efterfølgende at have forsøgt at skjule det med forfalskede kontoudtog. 

Bortvisningen fundet berettiget

Byretten fandt det bevist, at rekrutteringskonsulenten havde foretaget ændringer i kontoudtogene og efterfølgende havde kopieret dem for at skjule, at der var tale om private køb.

Rekrutteringskonsulenten havde dermed begået en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen ifølge byretten var berettiget.

DI førte sagen, og Retten på Frederiksberg traf afgørelsen 6. april 2016, hvor virksomheden blev frifundet for et krav på godt 365.000 kr.

DI's råd

Sager om uretmæssig tilegnelse af virksomheders midler, ejendomme mv. er altid konkrete, og deres udfald er afhængige af beviser. Derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiver giver sig tid til at undersøge forløbet, og får de involverede medarbejdere til at forholde sig til de oplysninger, som virksomheden har.

Afgørelsen her slår fast, at tyveri, underslæb og lignende er en berettiget bortvisningsgrund, men det er afgørende, at I kan dokumentere, at I har gjort, hvad I kunne for at oplyse sagen, inden I vælger at bortvise en medarbejder.

Funktionærlovens § 2b om godtgørelse for urimelig opsigelse:

§ 2b. Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse.

Funktionærlovens § 3 om erstatning for manglende opsigelsesvarsel

§ 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tjenesten, (…) er arbejdsgiveren pligtig til, såfremt almindelige erstatningsregler ikke måtte medføre et større ansvar, at udrede en erstatning (…).

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-05-2016 OPDATERET: 25-09-2017