På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skulle ikke tilbydes en stilling i Polen

OPSIGELSE. En stor virksomhed afskedigede i alt ca. 110 medarbejdere, herunder en medarbejder med 29 års anciennitet. Medarbejderen fik trods sin lange anciennitet ikke medhold i, at han burde være tilbudt en anden stilling.
Modelfoto

Omstrukturering

En stor dansk virksomhed med afdelinger i flere lande var i 2016 igennem en omstrukturering, som indebar, at man kunne undvære ca. 110 medarbejdere i Danmark og et stort antal medarbejdere i andre lande.

Krav om omplacering

Under en retssag var det en opsagt medarbejders påstand, at virksomheden ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til medarbejderens lange anciennitet, og at medarbejderen burde være tilbudt en anden stilling.

Medarbejderen mente, at virksomheden burde have tilbudt ham en stilling i Polen, selv om stillingen var på markant dårligere vilkår, og medarbejderen ikke kunne få udstationeringstillæg. Endvidere mente medarbejderen, at virksomheden burde have tilbudt ham en stilling som receptionist samt tre andre stillinger.

Ikke relevant

Virksomheden oplyste i sagen, at medarbejderen tidligere havde tilkendegivet ikke at være indstillet på en stilling i udlandet.

Mht. stillingen som receptionist fandt virksomheden, at der var behov for særlige sprogkompetencer, som den pågældende medarbejder ikke havde.

En af de øvrige stillinger, som der var henvist til, var blevet udliciteret, og de to andre stillinger, som medarbejderen ønskede tilbudt, havde virksomheden valgt at stå ubesatte frem for at besætte dem med nogen af de 110 opsagte.

Ingen godtgørelse

Byretten lagde vægt på virksomhedens begrundelse for ikke at omplacere medarbejdere, og virksomheden blev frifundet for betaling af en godtgørelse til medarbejderen.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Der gælder i dansk ret en regel om, at der ved arbejdsmangel skal særlige grunde til at opsige en medarbejder med mere end 25 års anciennitet frem for medarbejdere med kortere anciennitet.

Afgørelsen viser dog også, at en virksomhed i forbindelse med større afskedigelsesrunder kan afskedige medarbejdere med mere end 25 års anciennitet. Det forudsætter dog, at virksomheden har taget saglige hensyn ved omplacering til ledige stillinger.

Virksomheden skal således konkret kunne begrunde den manglende omplacering i forhold til alle ledige stillinger.

Nyheden er skrevet på baggrund af dom fra Retten i Aarhus den 16. august 2018 i sag nr. BS 12-226/2017.
05. september 2018
OPSIGELSE. En virksomhed havde ikke pligt til at forsøge at omplacere en medarbejder på et andet arbejdssted end der, hvor han var ansat. Det afgjorde en faglig voldgift for nylig.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-09-2018 OPDATERET: 11-09-2018