På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ret til at opsige fleksjobber fordi stilling blev nedlagt

HANDICAP. En virksomhed nedlagde en fleksjobbers stilling som konferencevært på grund af driftsoptimeringer. Medarbejderen, der led af sukkersyge og nedsat nyrefunktion, mente, at opsigelsen i virkeligheden skyldtes hendes handicap. Det var Ligebehandlingsnævnet dog ikke enig med hende i.

Medarbejder ansat i fleksjob

Medarbejderen var ansat som konferencevært på et hotel i en større hotelkoncern. Hun led af en insulinkrævende sukkersyge, der medførte nedsat nyrefunktion og øget træthed, og derfor var hun ansat i et fleksjob på 20 timer om ugen. Medarbejderens arbejdsopgaver omfattede tilbudsgivning, salg, fakturering og forefaldende receptionsarbejde.

Omstruktureringer resulterede i opsigelse

Da virksomheden ønskede at etablere et centralt bookingsystem i hotelkoncernen, valgte man at nedlægge medarbejderens stilling som konferencevært. Medarbejderens opgaver ville fremadrettet blive varetaget af receptionister og selve systemet. Det centrale bookingsystem ville optimere driften og give gæsterne en bedre oplevelse, da de lettere kunne blive henvist til alternative værelser på andre af koncernens hoteller.

Medarbejderen mente derimod, at opsigelsens reelle årsag var hendes lidelse, og hun indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Medarbejders lidelse var et handicap

Ligebehandlingsnævnet mente, at medarbejderens lidelse var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb. Medarbejderen havde en langvarig funktionsnedsættelse i forhold til hendes arbejde som konferencevært, da hun ikke kunne arbejde på fuld tid. Ligebehandlingsnævnet mente dog ikke, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der indikerede, at opsigelsen i virkeligheden skyldtes hendes handicap.

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at hotelkoncernen var i gang med at etablere et centralt bookingsystem som en driftsoptimering, og at medarbejderens arbejdsopgaver blev flyttet til dette system og til receptionisterne. Stillingen var derfor nedlagt grundet besparelser, og der var heller ikke tilført flere ressourcer efter opsigelsen af medarbejderen.

Ikke pligt til omplacering

Medarbejderen mente også, at virksomheden burde have forsøgt at omplacere hende til en anden stilling på hotellet eller i hotelkoncernen. Ligebehandlingsnævnet slår fast, at der ikke er pligt til omplacering, når en stilling nedlægges, og dette ikke skyldes medarbejderens handicap.

Virksomheden blev derfor frifundet. DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at det naturligvis er muligt at opsige en medarbejder, der lider af et handicap, når besparelser nødvendiggør, at en stilling nedlægges. I skal dog fortsat være særligt opmærksomme på at kunne dokumentere, at det er driftsmæssigt begrundet at nedlægge stillingen. Hvis der ikke er den nødvendige driftsmæssige begrundelse og dokumentation, vil der lettere kunne sås tvivl om den reelle årsag til opsigelsen.

Det er derudover interessant, at Ligebehandlingsnævnet pointerer, at der ikke eksisterer en omplaceringspligt, når en opsigelse ikke er forårsaget af medarbejderens handicap.

Kontakt altid DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, som kan være handicappet.

Nyheden omhandler Ligebehandlingsnævnets sag nr. 116/2015.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-11-2015 OPDATERET: 07-11-2016