På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Retten til privatliv vejede tungere end virksomhedens IT-politik

OVERVÅGNING. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at det var i strid med retten til privatliv, da en virksomhed overvågede en medarbejders e-mail og fyrede ham, fordi han skrev til sin forlovede.

Afskediget på grund af beskeder til familien

I Rumænien blev en salgsingeniør af sin arbejdsgiver bedt om at oprette en Yahoo Messenger e-mailadresse til arbejdsbrug. I virksomhedens interne IT-politik var det fremhævet, at e-mailkontoen ikke måttes bruges i privat regi. Salgsingeniøren havde underskrevet politikken og var derfor bekendt med den.

Efter at have overvåget salgsingeniørens brug af e-mailadressen kunne virksomheden konstatere, at salgsingeniøren havde skrevet til både sin forlovede og sin bror. Virksomheden valgte derfor at afskedige ham på grund af brud på interne regler.

Krænkelse af retten til privatliv

Salgsingeniøren nægtede at have brugt e-mailadressen privat, men virksomheden havde udskrifter, der beviste, at det rent faktisk var tilfældet. De nationale domstole i Rumænien kom frem til, at arbejdsgiveren var berettiget til at afskedige medarbejderen, fordi han måtte have været klar over, at et brud på virksomhedens IT-politik ville få konsekvenser.

Salgsingeniøren ankede sagen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, idet han mente, at overvågningen krænkede hans ret til privatliv.

Privatliv beskyttet

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indledte behandling af sagen ved at konkludere, at kommunikation på arbejdspladsen er omfattet af konceptet privatliv, der er en beskyttet rettighed. Denne ret til privatliv gælder stadig, selv om virksomheden i et vist omfang kan begrænse den ved interne politikker.

Information om overvågning

Menneskerettighedsdomstolen kritiserede den rumænske domstol for ikke at have afklaret, om salgsingeniøren var blevet gjort bekendt med, at hans e-mailadresse blev overvåget, årsagen til at virksomheden overhovedet havde en interesse i at overvåge ham, samt om virksomheden kunne have efterkommet IT-politikken på en mindre indgribende måde.

Arbejds- og privatliv kan aldrig adskilles helt

Menneskerettighedsdomstolen skulle således have foretaget en afvejning mellem salgsingeniørens ret til privatliv og hensynet til virksomheden drift.

Domstolen konkluderede, at det ikke var tilstrækkeligt, at virksomhedens IT-politik var vedtaget, når det ikke var understreget, at overvågningen bestod i et gennemlæsning af salgsingeniøren e-mails.

En arbejdsplads vil aldrig kunne reducere en medarbejders privatliv til nul, selv om han er på arbejde.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kritik af den rumænske domstol understreger, at det er vigtigt, at virksomheder ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at imødekomme den interne personalepolitik, hvis den er korrekt begrundet i virksomhedens drift.

Hvis I af hensyn til virksomhedens drift har behov for at indføre kontrolforanstaltninger som f.eks. overvågning, har I pligt til at oplyse medarbejderne om omfanget af og formålet med overvågningen.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-01-2018 OPDATERET: 17-01-2018