På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opsagt tillidsrepræsentant fik ikke særligt varsel

OPSIGELSE. En faglig voldgift har besluttet, at der gælder samme regler for datoen for opsigelsesvarslet, uanset om en tillidsrepræsentant er opsagt af ”tvingende årsager” eller ej.

Virksomhed ville opsige tillidsrepræsentant

En virksomhed indledte en opsigelsessag imod en tillidsrepræsentant, fordi man syntes, at forholdet mellem parterne var ødelagt på grund af et meget dårligt samarbejde.

For tillidsrepræsentanter gælder der særlige opsigelsesregler. På Mejerifællesoverenskomsten har man regler for opsigelse af tillidsrepræsentanten, når der foreligger ”tvingende årsager”. Derimod er der ingen formulerede regler i de tilfælde, hvor der ikke er ”tvingende årsager”, men hvor tillidsrepræsentanten alligevel opsiges og får en godtgørelse, fordi forholdet er ødelagt.

Faglig voldgift vurderede årsagen til opsigelsen

En fagretlig behandling af sagen skulle tage stilling til, om opsigelsen af tillidsrepræsentanten var af ”tvingende årsager”.

I Mejerifællesoverenskomsten står der, at opsigelsesvarslet betragtes som afgivet den dato, hvor den fagretlige behandling begynder, hvis den fagretlige behandling når frem til, at der ligger ”tvingende årsager” til grund for afskedigelsen. Selve den fagretlige behandling begynder, på den dato, hvor arbejdsgiverforeningen beder om et mæglingsmøde.

Ingen ”tvingende årsager”

En faglig voldgift i sagen nåede frem til, at der ikke var tvingende årsager. Men voldgiften besluttede, at ansættelsesforholdet alligevel skulle ophøre som følge af, at forholdet mellem parterne var ødelagt, og tillidsrepræsentanten fik derfor en godtgørelse.

Efterfølgende mente tillidsrepræsentantens forbund, at indledningen af den fagretlige behandling ikke kunne anses for frist for opsigelsesvarslet. Istedet  fandt forbundet, at man kunne benytte datoen for afgørelsen i den faglige voldgift, der lå ca. to en halv måned efter mæglingsmødebegæringen, som varselsdato.

En ny faglig voldgift slog fast, at man ikke kan opfinde en helt ny opsigelsesfrist, som ikke har hjemmel i overenskomsten. Det var i stedet mere nærliggende også i dette tilfælde at benytte indledningen af den fagretlige behandling (mæglingsmødebegæringen) som frist også i dette tilfælde.

DI's råd

En række overenskomster har taget direkte stilling til opsigelsesfristen for tillidsrepræsentanter, som gælder både, når der er tvingende årsager, og når der ikke er. Det gælder f.eks. Industriens Overenskomst. For de overenskomster har denne voldgiftsafgørelse ikke betydning.

Denne faglige voldgift har løst den usikkerhed om opsigelsesvarslet, når der ikke er tvingende årsager, som der bl.a. var i Fællesoverenskomsten og Mejerifællesoverenskomsten.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 18-03-2016 OPDATERET: 20-02-2018