På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opsagt medarbejder over 65 år fik 250.000 kr. i godtgørelse

ALDER. Aldersgrænsen for godtgørelse og pensionsbidrag i en overenskomst var rimeligt begrundet. Alligevel tilkendte Ligebehandlingsnævnet en godtgørelse på 250.000 kr. til en medarbejder, som var fyldt 65 år, da han blev opsagt, fordi manden ville miste et stort beløb og et væsentligt bidrag til sin pensionsopsparing.
Modelfoto: Colourbox

Opsigelsesrunde

Et pensionsselskab gennemgik en større afskedigelsesrunde, da de havde behov for at reducere omkostningerne. En 65- årig medarbejder med mere end 35 års anciennitet i virksomheden blev i forbindelse med afskedigelsesrunden tilbudt at indgå en fratrædelsesaftale. Fratrædelsesaftalen gav medarbejderen et opsigelsesvarsel på syv måneder og en godtgørelse efter funktionærloven. Aftalen indeholdt også et vilkår om, at medarbejderen så ikke kunne rette yderligere krav mod virksomheden.

Ekstra fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejderen var omfattet af en overenskomst, der gav opsagte medarbejdere over 40 år og med mindst 12 års anciennitet i virksomheden ret til en ekstra fratrædelsesgodtgørelse. Herudover fik opsagte medarbejdere, der var fyldt 50 år også en ekstra pensionsindbetaling.

Den 65-årige skrev til virksomhedens HR-afdeling og spurgte dem, hvorfor der ikke stod noget om denne ekstra fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag i det udkast til fratrædelsesaftale, som han havde modtaget.

HR-afdelingen forklarede ham, at det var fordi overenskomsten indeholdt en bestemmelse om, at den særlige godtgørelse og pension bortfaldt for medarbejdere, der var fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Ville ikke indgå aftale og blev i stedet opsagt

Manden besluttede, at han ikke ville underskrive den tilbudte fratrædelsesaftale, fordi han ikke følte at han kunne overskue konsekvenserne ved at underskrive den. I stedet for blev han cirka tre uger efter opsagt med henvisning til, at han ikke havde taget imod tilbuddet om at indgå en fratrædelsesaftale.

Klage til Ligebehandlingsnævnet

Medarbejderen valgte efter opsigelsen at klage til Ligebehandlingsnævnet, da han blandt andet mente, at han var blevet udsat for forskelsbehandling pga. alder, fordi han, alene fordi han var fyldt 65 år, ikke fik udbetalt den særlige fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag.

Regel var rimelig

Ligebehandlingsnævnet fandt, at bestemmelsen om, at den særlige godtgørelse og pension bortfaldt for medarbejdere, der var fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet var objektivt og rimeligt begrundet i hensynet til at mildne overgangen til anden beskæftigelse for medarbejdere, der havde været ansat i en længere årrække, ligesom medarbejdere i folkepensionsalderen var sikret andet forsørgelsesgrundlag.

Betydeligt indtægtstab på længere sigt

Imidlertid mente Ligebehandlingsnævnet, at reglerne gik ud over det hensigtsmæssige og nødvendige, da det betød, at den 65-årige mand mistede en betydelig økonomisk ydelse og et væsentligt bidrag til sin pensionsordning, som ville medføre et væsentligt indtægtstab på længere sigt.

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på kr. 250.000.

Ikke fyret pga. sin alder

Medarbejderen nævnte også i sin klage til Ligebehandlingsnævnet, at han mente, at selve grunden til, at han var blevet udvalgt til at blive opsagt i forbindelse med afskedigelsesrunden var pga. hans alder.

Denne påstand blev arbejdsgiver dog frifundet for, da Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen der tydede på, at medarbejdernes alder var indgået i vurderingen af, hvem der skulle udvælges til afskedigelse.

Virksomheden havde nemlig fremlagt statistiske oplysninger, der dels dokumenterede, at der var en ikke ubetydelig aldersspredning blandt de afskedigede medarbejdere, samt at der fortsat var flere tilbageværende medarbejdere efter afskedigelsesrunden i aldersgruppen +60 år.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være påpasselige med at anvende medarbejderes alder som et kriterium for goder i overenskomster, personalehåndbøger og i individuelle ansættelsesaftaler.

Hvis I ønsker at benytte alderskriterium, så bør I kontakte DI for konkret rådgivning herom

.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 05-04-2018 OPDATERET: 10-04-2018