På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opfordring til smugleri på Facebook var ikke nok til at bortvise medarbejder

BORTVISNING. Københavns Byret har afgjort, at det var uberettiget at bortvise en medarbejder, på trods af at han i et opslag på Facebook havde opfordret sine kolleger til at smugle cigaretter gennem tolden.

Hjælp til at få smøger gennem tolden

”Har købt 3 kartoner smøger. Og skal bruge en til at tage de 2 igennem tolden”

Sådan lød dele af det opslag, som en medarbejder postede til sine kolleger på Facebook i forbindelse med hjemrejse fra en ferie i udlandet. Medarbejderen var ansat i en virksomhed i Københavns Lufthavn og havde ligesom sine kolleger et særligt ID-kort, som gav fri adgang ind og ud af lufthavnen.

Virksomheden opfattede medarbejderens opslag som en opfordring til at misbruge ID-kortet til lufthavnen og medvirke til smugleri. Derfor blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen mente derimod, at bortvisningen var uberettiget og krævede 213.218,34 kr. af virksomheden for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Det var jo bare for sjov

I retten forklarede medarbejderen, at hans opslag om at få hjælp til at smugle cigaretter var en joke til en afgrænset gruppe mennesker, og at der i øvrigt på virksomheden var en fri omgangstone.

For virksomheden var det uden betydning, om opslaget var en joke eller ej, og om medarbejderen rent faktisk havde smuglet cigaretter. Det afgørende var, at der forelå et væsentligt tillidsbrud og dermed en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Virksomheden mente, at der var en reel risiko for, at læsere ville opfatte opslaget på Facebook seriøst. Opslaget var derfor af en karakter, der kunne påføre virksomheden skade.

Virksomheden pointerede også, at medarbejderen havde overtrådt de på virksomheden gældende regler i Code of Conduct.

Ikke ret til bortvisning

Ifølge byretten fremstod opslaget på Facebook som en opfordring til kolleger til at medvirke til smugleri, og hvis en kollega havde medvirket, ville vedkommende derved have misbrugt sit adgangskort. Opslaget blev ikke fremsat i et lukket forum, idet medarbejderen havde over 300 venner på Facebook. Opslaget var helt oplagt egnet til at skade virksomheden.

Meget overraskende lagde byretten vægt på medarbejderens forklaring om, at det bare var for sjov. Derfor mente retten, at det havde været en passende sanktion blot at give medarbejderen en advarsel for at overtræde virksomhedens interne retningslinjer og regler. Retten vurderende derfor, at virksomheden skulle betale hans opsigelsesvarsel samt en godtgørelse for usaglig opsigelse svarende til en måneds løn.

Dommen er anket til Østre Landsret.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Medarbejdernes ytringer på sociale medier er ikke rent private handlinger, og de kan være skadelige for virksomheden og udtryk for illoyal adfærd. Men bortvisning er den mest alvorlige sanktion, og det er derfor op til virksomheden at bevise, at en medarbejder groft har misligholdt sin ansættelsesaftale, hvis man vælger at bortvise.

Kontakt DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-08-2017 OPDATERET: 08-08-2017