På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Okay at opsige handicappet medarbejder efter nej til tilbud om nedsat arbejdstid

OPSIGELSE. Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at det var i orden, at en kommune opsagde en socialrådgiver med whiplash på grund af for højt sygefravær, fordi kommunen havde opfyldt sin pligt til at tilpasse arbejdet til hendes handicap. 
Modelfoto: Colourbox

Socialrådgiver med whiplash

En socialrådgiver kom til skade under et trafikuheld i 2006. Efterfølgende blev hun i 2012 diagnosticeret med ”whiplashlæsion”.

Efter uheldet forsøgte kommunen at imødekomme hende ved at tilpasse hendes arbejdsplads og lade hende gå ned i arbejdstid. Socialrådgiveren fik en ny kontorstol og en trådløs mus, og arbejdspladsen gennemførte andre tiltag, som skulle mindske gener forbundet med socialrådgiverens lys- og lydfølsomhed.

Efter et par år forberedes socialrådgiverens situation sig ikke, og der blev derfor afholdt en sygefraværssamtale den 31. august 2016.

Afviste tilbud om 20 timer

Under dette møde tilbød kommunen, at socialrådgiveren kunne gå ned på en 20-timers arbejdsuge, og at hun kunne blive flyttet til et mindre støjende kontor. Socialrådgiveren afviste disse tilbud.

Efterfølgende blev socialrådgiveren opsagt af kommunen pga. hendes høje sygefravær.

Socialrådgiveren klagede til Ligebehandlingsnævnet den 17. januar 2018, hvori hun krævede 12 måneders løn i godtgørelse.

Kommunen havde foretaget rimelig tilpasning

Ligebehandlingsnævnet fandt frem til, at socialrådgiverens tilstand var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Herefter følger det, at hvis en medarbejder er handicappet og bliver opsagt på grund af sygdom, så er der en formodning om, at opsigelsen er forskelsbehandling baseret på handicap.

I denne sag fandt Ligebehandlingsnævnet dog, at kommunen havde levet op til sin tilpasningsforpligtigelse med de forskellige tiltag for at imødekomme socialrådgiverens sygdomsrelaterede behov.

Nævnet lagde særlig vægt på tilbuddet om nedsat arbejdstid til 20-timer ugentligt og tilbuddet om mulig forflyttelse.

Kommunen skulle ikke betale nogen godtgørelsen til socialrådgiveren, da den havde forsøgt rimelig tilpasning af arbejdspladsen.

DI var ikke involveret i sagen.

DI’s råd

Sagen viser, at virksomheder skal være påpasselige med at opsige handicappede medarbejdere, da godtgørelsesniveauet kan være meget højt, hvis virksomheden ikke har levet op til sin tilpasningsforpligtelse.

Afgørelsen viser dog også, at hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad har forsøgt at imødegå en handicappet medarbejderes behov, kan opsigelsen stadig begrundes i det for høje sygefravær, uden at det berettiger til en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

PUBLICERET: 24-10-2018 OPDATERET: 24-10-2018