På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ok at virksomhed afviste udbetaling af bonus

BONUS. Højesteret afgjorde for nylig, at en virksomhed ikke skulle betale bonus til en fratrådt medarbejder. Højesteret mente ikke, at medarbejderen havde nået målet for bonusordningen.

En medarbejder havde mulighed for bonus

En medarbejder havde udsigt til bonus, hvis virksomhedens årsresultat nåede et forudbestemt minimum. De nærmere betingelser for bonusordningen var fastsat i en bonusaftale.

Virksomheden var i 2009 nødsaget til at lukke en afdeling i virksomheden ned. Dette førte til opsigelser af flere medarbejdere herunder den pågældende. Da regnskabsåret skulle gøres op, var bonusmålets minimum ifølge virksomheden ikke opnået og derfor skulle virksomheden ikke udbetale bonus til den opsagte medarbejder.

Medarbejder: Manglende bonus var i strid med funktionærloven

Medarbejderen mente, at det var i strid med funktionærloven, at bonussen blev beregnet af et regnskabsår, der blandt andet var negativt påvirket af medarbejderopsigelserne.

I følge medarbejderen skulle udgifterne til medarbejderopsigelserne i stedet være foretaget over en længere regnskabsperiode, og kunne ikke fratrækkes med et samlet beløb i det pågældende regnskabsår, som også lå til grund for bonusopgørelsen. 

Ok at virksomhed afviste bonus

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse i samme sag og afgjorde, at det ikke var i strid med funktionærloven, at bonus beregnes på baggrund af årets resultat, herunder at virksomheden havde periodiseret deres udgifter i samme år til lukning af en afdeling herunder medarbejderopsigelserne.  

Retten lagde vægt på, at det var i overensstemmelse med virksomhedens interne regler for aflæggelse af årsregnskab, samt at der i resultatopgørelsen skete fradrag af ekstraordinære omkostninger.

Til slut anførte Højesteret, at virksomhedens opgørelse af regnskab var i overensstemmelse med bonusaftalen, og at regnskabet i den forbindelse udgjorde et beløb, der var mindre end det aftalte bonusmål. Derfor var virksomheden i sin gode ret til ikke at udbetale bonus til den opsagte medarbejder.

Sagen blev ikke ført af DI.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder nyder en relativ stor grad af dispositionsfrihed med hensyn til fastlæggelse af bonusordninger for medarbejderne, bl.a. ved at kunne lade ekstraordinære omkostninger indgå i beregningen af "årets resultat". Sidstnævnte skal dog som udgangspunkt være et udslag af virksomhedens sædvanlige regler for opgørelse af årsregnskab.

DI anbefaler, at man altid får formuleret bonusaftaler klart og entydigt. Særligt i forbindelse med fratræden, er det vigtigt, at der ikke kan opstå tvivl om det aftalte.

Kontakt DI hvis I har behov for rådgivning ved indgåelse af bonusaftaler.

Den relevante bestemmelse i funktionærloven var § 17 a.
Prøv DI's DokumentGenerator og sammensæt en standardiseret bonusaftale til funktionærer.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-01-2016 OPDATERET: 11-01-2017