På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye ejere endte med regning for usaglig opsigelse ved virksomhedsoverdragelse

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. De nye ejere skulle hæfte solidarisk med konkursboet for godtgørelse til en tillidsrepræsentant, der var blevet usagligt opsagt forud for overdragelse af virksomheden. Det slog Højesteret fast i en afgørelse for nylig.

Tillidsrepræsentant opsagt og fritstillet

I en sag om virksomhedsoverdragelse overdrog et konkursbo en salgsafdeling med 42 medarbejdere. De nye ejere bestemte, at de kun ønskede at overtage de medarbejdere, der sad i den afdeling, der blev overdraget.

Overdragelsesaftalen faldt på plads den 23. december 2017, og overtagelsesdagen blev aftalt til den 30. december 2017.

De resterende ca. 220 medarbejdere, herunder en tillidsrepræsentant, blev opsagt og fritstillet den 27. december 2017. 

Tillidsrepræsentanten havde meget bred erfaring i virksomheden og kunne varetage alle salgsfunktioner. Derfor mente han ikke, at det var tvingende nødvendigt at opsige ham.

Spørgsmålet var, om opsigelsen af tillidsrepræsentanten var saglig, og om de nye ejere af virksomheden skulle hæfte solidarisk med den tidligere ejer, hvis opsigelsen var usaglig, selv om tillidsrepræsentanten var fritstillet inden overtagelsesdagen.

Lidt om reglerne

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at erhververen (den nye ejer) af en virksomhed overtager rettigheder og forpligtelser for de ansatte, der er i virksomheden på overdragelsestidspunktet.

Som udgangspunkt er medarbejdere, der er reelt og definitivt fritstillet på overdragelsestidspunktet ikke ansatte, og den nye ejer overtager derfor ikke rettigheder og forpligtelser for fritstillede medarbejdere.

Det fremgår også af virksomhedsoverdragelsesloven, at en opsigelse på grund af virksomhedsoverdragelse kun er saglig, hvis opsigelsen skyldes ”økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager”.

Desuden kræver de fleste overenskomster, at der foreligger tvingende årsager for at opsige en tillidsrepræsentant. Det betyder ofte i praksis, at tillidsrepræsentanten skal være den sidste, der opsiges, når opsigelsen skyldes arbejdsmangel.

Tillidsrepræsentanten fik ret

Det er tidligere slået fast i flere afgørelser fra EU-Domstolen, at selv om fritstillingen ligger forud for overtagelsesdagen, skal ansættelsesforholdet betragtes som bestående efter overtagelsesdagen, hvis opsigelsen af medarbejderen er sket i strid med direktivet om virksomhedsoverdragelse.

Højesteret slog på den baggrund fast, at dette også må gælde, hvis en medarbejder er opsagt i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret slog herefter fast, at der ikke var tvingende årsager til opsigelse af tillidsrepræsentanten, der derfor kunne rette sit krav på løn og godtgørelse mod de nye ejere af virksomheden.

DI har ikke været involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen er på linje med tidligere afgørelser. Afgørelsen viser, at man skal være opmærksom på, at erhververen af en virksomhed kan komme til at hæfte for betalinger til medarbejdere, der er opsagt af overdrager i strid med virksomhedsoverdragelsesloven. Det gælder i særdeleshed i tilfælde, hvor overdrageren er et konkursbo og derfor typisk ikke har midler til at betale.

Under alle omstændigheder er det en god idé, at parterne på forhånd aftaler, hvem der i sidste ende skal afholde eventuelle godtgørelser til opsagte medarbejdere.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-11-2017 OPDATERET: 21-11-2017