På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ligegyldigt om ordblind var handicappet

FORSKELSBEHANDLING. Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at det ikke spillede nogen rolle, om en ordblind kundesupporter var handicappet eller ej, når ordblindhed ikke var grund til, at hun blev opsagt. Virksomheden blev derfor frifundet for at have handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.
Modelfoto: Colourbox

Ordblind kundesupporter

En kundesupporter blev efter seks års ansættelse afskediget i januar 2015. Grunden til opsigelsen var, at hun ikke opfyldte sine mål, og ikke havde forbedret sin indsats på trods af en skriftlig advarsel om, at hendes performance og adfærd ikke opfyldte virksomhedens standard. 

Kundesupporten selv mente, at hun var blevet fyret, fordi hun var ordblind, og at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven. Hun krævede derfor en godtgørelse.

Skriftlig kommunikation skulle forbedres

Et referat fra en udviklingssamtale mellem kundesupporteren og hendes leder fra 2012 dokumenterede, at skriftlig kommunikation var et område, hun skulle forbedre sig i.

Kundesupporteren havde i den forbindelse fortalt, at hun var ordblind, men at det kun betød, at hun skulle have lidt mere ro, når hun skulle skrive noget.

Af referatet fra hendes næste udviklingssamtale i 2013 fremgik det, at hendes skriftlige kommunikation havde forbedret sig.

Fik skriftlig advarsel efter klage

Ved medarbejderens sidste udviklingssamtale i 2014 blev hendes præstation vurderet til to ud af fem, hvilket svarer til en svingende præstation.

Det fremgik, at hun var for skrap i sproget, at hun tildelte sig selv hovedparten af en enkelt sagstype. Hun blev bedt om at blive bedre til at skrive.

Efter at virksomheden modtog en klage fra en kunde, der havde oplevet dårlig service af medarbejderen, modtog hun en skriftlig advarsel af virksomheden, hvoraf det fremgik, at hun fremover skulle være bedre til at løse alle typer indkomne opgaver og udvise bedre service. Advarslen ville blive fulgt op på af ledelsen i november 2014.

Ikke lægelig diagnosticeret sygdom

Ifølge medarbejderen var hendes ordblindhed en varig funktionsnedsættelse og derved et handicap. Fordi afskedigelsen var på grund af hendes evne til at formulere på skrift, var hun afskediget på grund af et handicap.

Virksomheden pointerede derimod, at der ikke var tale om et handicap. Der var ikke tale om en tilstand forårsaget af en lægelig diagnosticeret sygdom, som medførte en langvarig begrænsning, der begrænsede hendes mulighed for at deltage i arbejdslivet effektivt.

Medarbejderen havde kun ensidigt indhentet en erklæring fra en 20 minutters online test, og der var ikke beskrevet særlige begrænsninger i medarbejderens muligheder for at varetage sit arbejde.

Saglig opsigelse

Ligebehandlingsnævnet undlod at tage stilling til, om der var tale om en handicappet medarbejder, fordi medarbejderen under sine seks års ansættelse i virksomheden ikke havde anvendt særlige hjælpemidler for at kunne udføre sit skriftlige arbejde.

Der er derfor ikke særlige begrænsninger i medarbejderens mulighed for at udføre sit arbejde, og medarbejderens eventuelle handicap var heller ikke blevet drøftet nærmere under ansættelsen.

Medarbejderen kunne således ikke påberåbe sig beskyttelse af handicappede efter forskelsbehandlingsloven.

På det grundlag konkluderede Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen var blevet sagligt opsagt.

Virksomheden blev derfor frifundet for medarbejderens påstand om, at hun var opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Virksomheder må ikke opsige medarbejdere på grund af handicap. Forskelsbehandlingsloven indeholder dog ikke en klar definition af, hvad der konstituerer et handicap, og det vil derfor altid være en konkret vurdering.

I afgørelsen valgte Ligebehandlingsnævnet ikke at vurdere, om medarbejderen led af et handicap, fordi der ikke havde været en sammenhæng mellem det påståede handicap og reelle begrænsninger i hendes arbejde som kundesupporter.

Hvis du er i tvivl om, om det er i orden at opsige en medarbejder, kan du kontakte DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 25-09-2017 OPDATERET: 27-09-2017