På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvist personalechef krævede 1,3 mio. kr.

BORTVISNING. En personalechef gik langt ud over sine beføjelser og blev bortvist, da han havde kostet virksomheden en mindre formue. Personalechefen lagde dog sag an og krævede 1,3 mio. kr. i godtgørelse efter bortvisningen. Københavns Byret frifandt virksomheden.

Personalechef skulle håndtere chikanesag 

En af personalechefens medarbejdere havde angiveligt chikaneret en kvindelig kollega ved at forfølge hende hjem fra arbejde og gøre uønskede tilnærmelser.

Personalechefen indkaldte begge parter til samtale, men det var ord mod ord. Personalechefen opfordrede derfor den kvindelige medarbejder til at foretage en politianmeldelse af sagen. 

Sendte medarbejder hjem med løn     

Personalechefen besluttede at sende den mandlige medarbejder hjem med løn, mens politiet undersøgte sagen.

Efter halvandet år – hvor den mandlige medarbejder havde gået hjemme med løn – viste det sig, at sagen ikke ville få nogen strafferetlige konsekvenser for den mandlige medarbejder.   

Personalechef brugte yderligere 1 ½ år på at overveje situationen

Personalechefen brugte herefter yderligere halvandet år på at overveje, hvordan han skulle håndtere situationen, alt imens den mandlige medarbejder stadig gik hjemme med fuld løn.

Chefen pålagde personalechef at opsige medarbejderen 

En HR-medarbejder valgte til sidst at orientere personalechefens chef om forløbet. Chefen gav personalechefen klar besked på, at han skulle få opsagt medarbejderen. Personalechefen gav senere sin chef og en HR-medarbejder mundtlig besked om, at han nu havde opsagt medarbejderen.   

Medarbejderen modtog ingen opsigelse

Personalechefen kunne efterfølgende ikke bevise, at han havde opsagt den pågældende medarbejder. Hverken HR eller tillidsrepræsentanten havde modtaget kopi af opsigelsen.

Medarbejderens fagforening kontaktede derfor personalechefen og bestred, at medarbejderen overhovedet var blevet opsagt.  

Personalechef indgik egenhændigt forlig med fagforeningen

Personalechefen indgik på egen hånd et større forlig med fagforeningen uden at orientere sin chef om udviklingen, der fulgte efter hans meget mangelfulde håndtering af sagen. I forliget fik den tidligere medarbejder en ny opsigelse og en række godtgørelser. 

Medarbejderen endte med i alt at gå hjemme igennem 4 ½ år med fuld løn.

Virksomheden bortviste personalechefen

Da virksomheden fandt ud af, hvad der var sket, indkaldte de personalechefen til en samtale og bortviste ham. Virksomheden begrundede bortvisningen med, at personalechefen havde udvist grov pligtforsømmelse ved sin håndtering af sagsforløbet og afskedigelsen af den hjemsendte medarbejder.

Personalechef krævede 1,3 mio. kr. i godtgørelse 

Som følge af bortvisningen anlagde personalechefen sag mod virksomheden, hvor han krævede mere end 1.350.000 kr. i mistet opsigelsesvarsel og godtgørelse.

Byretten slog fast, at personalechefen ved den mangelfulde håndtering af sagen havde udvist alvorlig pligtforsømmelse. Derudover havde han ved indgåelse af et meget omkostningsfuldt forlig, uden at orientere og indhente accept fra sin chef, væsentligt overskredet sine kompetencer. Bortvisningen af personalechefen var derfor i orden.

Virksomheden blev frikendt, og medarbejderen skulle betale sagsomkostninger.

DI førte sagen for virksomheden.

DI’s råd

Sagen viser, at de beføjelser, der almindeligvis ligger i en stilling, ikke kan forventes at finde anvendelse under usædvanlige omstændigheder. Særligt må det være klart, at disse beføjelser ikke gælder, når medarbejderen handler i strid med virksomhedens interesse.

Det er samtidig et eksempel på, at det kan være uhensigtsmæssigt for virksomheden at udskyde en eventuel sanktionering af ansættelsesforholdet på en politimæssig afklaring, som kan tage meget lang tid.

Der er ikke nødvendigvis noget sammenfald mellem en strafferetlig vurdering af en medarbejders adfærd og en virksomheds ansættelsesretlige sanktionering af samme adfærd. Selv om politiet ikke finder grundlag for at sigte medarbejderen, kan der godt være grundlag for en saglig afskedigelse eller bortvisning for uacceptabel adfærd.

DI’s personalejuridiske rådgivning dækker både timelønnede, funktionærer og direktører. I kan derfor altid tage kontakt til DI for rådgivning i lignende sager.

PUBLICERET: 16-02-2015 OPDATERET: 26-01-2018