På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tvingende årsag nødvendig for at opsige akademisk arbejdsmiljørepræsentant

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT. En arbejdsmiljørepræsentant, der var akademiker og ansat på en virksomhed uden overenskomst, blev opsagt. Østre Landsret mente, at medarbejderen nød en særlig beskyttelse mod at blive opsagt og ændrede dermed byrettens dom. DI førte sagen og søger om tilladelse til at prøve sagen i Højesteret.

Beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljøloven

Medarbejderen, der var ansat som it-konsulent, blev opsagt med begrundelsen ”samarbejdsvanskeligheder”. Medarbejderens forbund mente, at medarbejderen nød en særlig beskyttelse mod opsigelse, fordi medarbejderen var valgt som arbejdsmiljørepræsentant på virksomheden. 

Forbundet henviste til arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, der har følgende ordlyd: ”Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Diskussion om "tilsvarende fagligt område"

Virksomheden var ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. Forbundet mente imidlertid, at beskyttelsen med henvisning til arbejdsmiljøloven kunne hentes i overenskomster, der gjaldt for akademikere på andre virksomheder eller overenskomster for akademikere på det offentlige område. Forbundet henviste også til overenskomster, som gælder for funktionærer inden for DA og LO’s område, herunder Industriens Funktionæroverenskomst.

Virksomhed frifundet i byretten

Københavns Byret gav virksomheden ret i, at der ikke gælder en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig beskyttelse mod opsigelse. Beskyttelsen knytter sig nemlig fortsat til, at der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Byretten mente også, at der i den konkrete sag ikke var et tilsvarende fagligt område, der gav medarbejderen ret til at være særlig beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant. Det skyldtes, at akademikere på det private arbejdsmarked typisk ikke er dækket af nogen overenskomst, og at de fremlagte virksomhedsoverenskomster ikke var tilsvarende, blandt andet fordi de ikke var ensartede. 

Medarbejderen var derfor kun beskyttet af funktionærlovens bestemmelser om usaglig opsigelse. På den baggrund tilkendte byretten medarbejderen tre måneders løn. Det beløb havde virksomheden allerede tilbudt at betale i forbindelse med opsigelsen.

Østre Landsret fortolkede loven bredt

Østre Landsret var enig med byretten i, at der ikke gælder en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig beskyttelse mod at blive opsagt.

Landsretten afgjorde imidlertid, at det ved afgræsningen af begrebet ”tilsvarende faglige område” havde afgørende betydning, at bestemmelsen i arbejdsmiljøloven efter lovbemærkningerne har til formål at beskytte arbejdsmiljørepræsentanter mod at blive opsagt.

Derfor var der ifølge landsretten ikke grundlag for at foretage en snæver afgrænsning af det faglige område ud fra arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og opgaver.

Landsretten udtalte herefter, at ”en overenskomst, der gælder for andre medarbejdere i virksomheden, kan således forekomme nærliggende, især hvis arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant også udføres for disse.”

Industriens Funktionæroverenskomst var nærliggende

Industriens Funktionæroverenskomst indgået mellem DI og CO-industri omfatter funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde. Det arbejde udføres typisk af medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse.

Landsretten konstaterede, at arbejdsmiljørepræsentantens arbejde som akademiker ikke var omfattet af Industriens Funktionæroverenskomsts dækningsområde.

Landsretten mente imidlertid, at arbejdsmiljørepræsentantens faglige arbejdsområde var edb-arbejde. Derudover mente landsretten, at det var sandsynliggjort, at der på virksomheden var flere ansatte, som på grundlag af deres uddannelsesmæssige baggrund ville være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Herefter slog landsretten fast, at det var nærliggende at anvende Industriens Funktionæroverenskomst.

Godtgørelse på fem måneders løn

Efter Industriens Funktionæroverenskomst skal virksomheden have tvingende årsager til at opsige en tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant.

Da virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen var begrundet i tvingende årsager, blev virksomheden dømt til at betale en godtgørelse på i alt fem måneders løn, dvs. to måneder ud over godtgørelsen, som arbejdsmiljørepræsentanten fik tilkendt i byretten.

DI førte sagen for virksomheden. Da sagen er principiel, vil DI søge om tilladelse til at prøve sagen i Højesteret.

DI's råd

Dommen er relevant for ikke-overenskomstdækkede akademikere på det private arbejdsmarked under DA og LO, fordi der for disse typisk ikke er indgået landsdækkende kollektive overenskomster.

Reglen i arbejdsmiljøloven indebærer, at beskyttelsen mod opsigelse for en arbejdsmiljørepræsentant uden for overenskomst afhænger af, om der findes et ”tilsvarende fagligt område”. Østre Landsret har fortolket begrebet bredt, fordi et ”tilsvarende fagligt område” efter omstændighederne også kan være et nærliggende fagligt område. Det er særligt tilfældet, hvis arbejdsmiljørepræsentanten også udfører sit hverv for andre medarbejdere på det nærliggende område.

DI ansøger om tilladelse til at prøve sagen i Højesteret. Vi holder jer opdateret om sagens udvikling i Personale Update.

I bør altid søge DI’s rådgivning, hvis I overvejer at opsige en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2:

”Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Kontakt altid DI, når I skal opsige en beskyttet medarbejder.

28. april 2015
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT. En arbejdsmiljørepræsentant, der var akademiker og ansat på en virksomhed uden overenskomst, nød ikke en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Det afgjorde Københavns Byret i en principiel sag med tre dommere.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-08-2016 OPDATERET: 20-02-2017