På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kvinde bundet af aftale med ægtefælle om fratrædelse uden varsel og løn

FRATRÆDELSESAFTALE. En kvinde havde indgået en gensidig fratrædelsesaftale med sin arbejdsgiver, der samtidigt var hendes ægtefælle. Senere lagde hun sag an, fordi hun mente, at aftalen var ugyldig, men Vestre Landsret frifandt virksomheden.
Modelfoto: Colourbox

Gensidig fratrædelsesaftale

I forbindelse med at et selskab opkøbte et anpartsselskab, indgik en kvinde ansat i anpartsselskab en fratrædelsesaftale med ejeren af købsselskabet, der ligeledes var hendes ægtefælle.

I fratrædelsesaftalen blev det blandt andet aftalt, at kvinden skulle fratræde med omgående virkning uden ret til løn i opsigelsesperioden.

Påstod ugyldighed

Kvinden lagde sag mod købsselskabet, da hun mente, at aftalens vilkår måtte betyde, at den på trods af at være gensidigt aftalt og underskrevet, burde kunne tilsidesættes efter de almindelig ugyldighedsregler, herunder aftalelovens § 36, og at den ligeledes var i strid med funktionærlovens § 21.

Kvinden hævdede derfor, at hun ikke var bundet af aftalen, og at hun havde krav på løn i opsigelsesperioden. Hun mente herudover også, at hun var berettiget til en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b for usaglig opsigelse.

Landsretten frifandt virksomheden

Vestre Landsret lagde vægt på, at kvinden, selv om hun ikke var blevet kompenseret rent beløbsmæssigt for det manglende opsigelsesvarsel, havde indgået aftalen som en del af en bredere aftale om salg af direktørens aktier i virksomheden, som hun – i kraft af sin ægteskab med direktøren – ligeledes have haft en økonomisk interesse i.

Herudover var kvinden repræsenteret ved en advokat, der var fuldt ud bekendt med og som forstod indholdet af aftalen, og som havde accepteret den.

Aftalen kunne således ikke anses som hverken i strid med funktionærlovens § 21 og ugyldig i medfør af aftalelovens § 36, og landsretten frifandt derfor virksomheden.

DI var ikke involveret i sagen. 

DI's råd

Sagen viser, at der i visse tilfælde godt kan indgås en gyldig aftale om, at en funktionær fratræder med øjeblikkelig virkning. Udgangspunktet i funktionærlovens § 21 er ellers, at der ikke kan indgås individuelle aftaler, der stiller en funktionær ringere end efter loven.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis en gensidig aftale ikke skal være i strid med § 21, skal der være tale om, at funktionæren selv har en interesse i at de konkrete rettigheder er fraveget, eksempelvis fordi funktionæren kompenseres på anden vis.

Herudover vil det altid afhænge af den konkrete situation, hvorvidt en aftale kan kendes ugyldig. Der vil blandt andet blive set på, om medarbejderen har været repræsenteret ved advokat eller fagforbund, og om der reelt har været forhandlinger eller drøftelser mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

DI anbefaler altid, at I kontakter DI for rådgivning, hvis I påtænker at indgå en gensidig fratrædelsesaftale, der fraviger loven.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 08-05-2018 OPDATERET: 08-05-2018