På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kunne ikke bevise at fejl var sabotage

BORTVISNING. To advarsler og gentagne fejl var ikke nok til at bortvise en klejnsmed med 22 års anciennitet. Virksomheden kunne ikke bevise, at han havde udvist grov illoyalitet ved forsætlig og saboterende adfærd.

Erfaren og vidende medarbejder

I 22 år arbejdede en klejnsmed i en dansk produktionsvirksomhed, hvor han blev opfattet som en erfaren og vidende medarbejder.  Men på trods af sine kompetencer og det lange gode samarbejde, begyndte medarbejderen i 2014, ifølge virksomheden, at udvise ligegyldighed omkring arbejdet og serviceringen af kunderne. Desuden virkede han mistænksom over for ledelsen og omkring de andre medarbejderes sikkerhed.

Gentagne fejl og advarsler

Ledelsen opfattede efterhånden de forskellige hændelser, der involverede klejnsmeden, som udtryk for illoyalitet over for virksomheden, og i oktober 2014 modtog manden to skriftlige advarsler. Der skete ingen bedring. Tværtimod. Så den 19. december 2014 valgte virksomheden at bortvise ham.

Foruden de to advarsler fra oktober, henviste virksomheden i bortvisningsskrivelsen til fire andre forhold, som, ledelsen mente, var udtryk for, at klejnsmeden groft havde misligholdt ansættelsesforholdet. Han havde blandt andet begået fejl i leverancer, hvoraf den ene ligefrem skulle have udgjort en ’fare for mandskab og materiel’ hos kunden.

Ikke grundlag for bortvisning

Dommeren mente imidlertid ikke, at det var bevist, at klejnsmedens handlinger var udslag af en forsætlig, destruktiv og saboterende adfærd, som virksomheden hævdede.

Bortvisningen var derfor ikke berettiget, og virksomheden skulle betale løn til klejnsmeden i opsigelsesperioden, i alt 183.534 kr. 

Saglig afskedigelse

Til gengæld mente dommeren, at de to advarsler og de gentagne og væsentlige fejl, klejnsmeden havde begået som led i sit arbejde, var tilstrækkeligt grundlag til at afskedige ham.

Virksomheden blev derfor frifundet for påstanden om usaglig afskedigelse.

DI førte ikke sagen.

DI's råd

Illoyal adfærd kan i særligt alvorlige tilfælde være grund til at bortvise en medarbejder.

En bortvisning er den alvorligste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende. Ansættelsesforholdet ophæves uden varsel, og lønnen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres. Så der skal være tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, før I kan bortvise en medarbejder.

Den konkrete situation bør altid vurderes nøje, inden virksomheden skrider til bortvisning, og bevisbyrden ligger hos virksomheden. Det vil sige, at det er op til virksomheden at bevise, at bortvisningen er saglig.

Kontakt derfor DI, inden I bortviser en medarbejder.

 

Nyheden er skrevet på grundlag af Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 24. april 2017 – Sag nr. 20150216.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-05-2017 OPDATERET: 23-05-2017