På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Konstabel med kontorarbejde var ikke omfattet af funktionærloven

OPSIGELSE. Østre Landsret har afgjort, at en soldat ikke kunne kræve fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, fordi hun ikke var omfattet. Hun fik dog fratrædelsesgodtgørelse for sin tid som overassistent.
Modelfoto: Colourbox

Ret til fratrædelsesgodtgørelse

En medarbejder, der blev ansat som konstabelelev i forsvaret den 16. februar 1989, overgik til at være overassistent ved Auditørkorpset den 1. maj 2006. Hun blev afskediget med fratræden i september måned 2015 på grund af en reorganisering af korpset.

Ved afskedigelsen mente medarbejderen, at hun primært havde udført kontoropgaver af administrativ karakter, hvorfor hun havde optjent funktionæranciennitet svarende til 17 år og dermed retten til tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. Forsvaret mente derimod, at hun først optjente funktionæranciennitet fra tiden som overassistent og i stedet havde optjent anciennitet svarende til 9 år. 

Kvalificeret kontorarbejde

Medarbejderen forklarede, at hun under sin ansættelsen gennemførte kurser i personaleadministration og lønafregning, der netop kvalificerede hende til den administrative, civile stilling som overassistent. Det faktum, at hun var konstabel, militært ansat og kunne udføre personaleadministration, burde efter hendes mening betyde, at ansættelsen var omfattet af funktionærloven.

Væbnet konflikt

Forsvaret pointerede, at man som konstabel er ansat som soldat, hvis primære og helt afgørende opgave det er at stå til rådighed for deltagelse i væbnede konflikter. Det er det centrale og dominerende kendetegn ved en konstabelansættelse. Ligeledes havde medarbejderen i sin ansættelse i perioden mellem 1989 til 2006 ikke været behandlet som en funktionær.

Ifølge Forsvaret vejer det faktum, at konstablen havde udført kontoropgaver, ikke tungere end ansættelsens formål om at kunne drage i krig.

Sagen blev suppleret af et vidneudsagn fra en major, der forklarede, at der er en skarp opdeling mellem funktionærer og soldater, fordi der stilles krav til sidstnævntes fysiske evner, der testes årligt.

Ikke det primære formål

Østre Landsret anerkendte, at medarbejderen i overvejende grad havde beskæftiget sig med kontorarbejde. Retten lagde dog vægt på, at medarbejderen havde en pligt til at vedligeholde sine militære færdigheder, deltage i en årlig fysisk prøve og, hvis det blev relevant, deltage i udstationeringer i udlandet. Det talte for, at formålet med hendes ansættelse var at indgå i den væbnede beredskabsstyrke.

Landsretten konkluderede på den baggrund, at medarbejderen ikke havde optjent funktionæranciennitet, før hun startede som overassistent. Forsvaret skulle derfor ikke betale fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere medarbejder.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd
Afgørelsen illustrerer, at man ikke nødvendigvis er omfattet af funktionærloven, fordi man udfører funktionærlignende opgaver. Det er ligeledes et vigtig element i denne vurdering, hvad der er det primære formål med medarbejderens ansættelse.
PUBLICERET: 23-10-2017 OPDATERET: 13-11-2018