På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ingen dobbeltkompensation til elever omfattet af funktionærloven

ELEVER. Når en uddannelsesaftale for en elev, der tilmed er omfattet af funktionærloven, bliver uretmæssigt ophævet, kan eleven ikke både få godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven og efter funktionærloven. Det har Højesteret fastslået.
Modelfoto

Opsagt under sygemelding

En eventkoordinatorelev blev opsagt under en sygemelding, fordi virksomheden ikke fandt det dokumenteret, at han var uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Eleven protesterede mod opsigelsen og anlagde sagen ved Tvistigshedsnævnet.

Tvistighedsnævnets afgørelse

Tvistighedsnævnet lagde vægt på elevens forklaring om, at han den pågældende dag havde fået fri før tid af lederen, og at han den efterfølgende mandag havde været hos lægen, som havde udstedt en lægeerklæring.

Tvistighedsnævnet gav derfor eleven medhold i påstanden om, at det var uberettiget, at virksomheden ophævede uddannelsesaftalen. Eleven fik tilkendt en godtgørelse som følge af tabt uddannelsesgode efter erhvervsuddannelsesloven samt løn svarende til minimalerstatningsperioden på 3 mdr. efter funktionærlovens § 3. Herudover tilkendte Tvistighedsnævnet også eleven en godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2b.

Ingen dobbeltkompensation

Men kan elever omfattet af funktionærloven modtage en dobbeltkompensation for begge regelsæt? Det spørgsmål skulle Østre Landsret tage stilling til.

Østre Landsret var ikke enige med Tvistighedsnævnet i, at eleven skulle have dobbeltkompensation. Retten begrundede afgørelsen med, at elevens godtgørelse for tabt uddannelsesgode efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelsen for usaglig opsigelse efter funktionærloven i det væsentlige kompenserer for de samme forhold.

Landsretten begrundede endvidere afgørelsen med henvisning til en dom fra Højesteret i 2015, som slog fast, at en elev ikke både kunne få kompensation efter ligebehandlingsloven og erhvervsuddannelsesloven.

Højesteret enig med landsretten

Sagen om eventkoordinatoreleven endte i Højesteret, der nåede til samme afgørelse som Østre Landsret. Eleven havde krav på den godtgørelse, der var størst, hvilket i den konkrete sag var 15.000 kr. efter erhvervsuddannelsesloven.

DI var ikke involveret i sagen. 

DI's råd
Afgørelsen er i tråd med andre sager om samme emne og slår endnu engang fast, at elever ikke har krav på dobbeltkompensation, når det omhandler samme forhold. 
PUBLICERET: 06-03-2018 OPDATERET: 07-03-2018