På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Illoyalt at ignorere farligt brud på sikkerheden

BORTVISNING. Afskedigelsesnævnet har afgjort, at en virksomhed var i sin gode ret, da de bortviste en gruppeleder, som ikke havde reageret på en farlig situation og nægtede at påtage sig medansvar for sikkerheden i afdelingen.

Livsfarligt arbejde

I juli 2014 opdagede ledelsen i en produktionsvirksomhed, at sikkerhedsgitteret omkring en revolverstandser, som er en slags metalskæremaskine, var slået fra, så der var høj risiko for personskade. Ledelsen valgte derfor at give den ansvarlige gruppeleder en skriftlig advarsel. Han blev pålagt at ændre adfærd og at sørge for, at det ikke skete igen.

Ville ikke acceptere advarsel

Gruppelederen nægtede at modtage advarslen. Han mente ikke, at han kunne bebrejdes den mangelfulde sikkerhed. Han vidste, at gitteret var slået fra og var klar over, at det kunne medføre livsfare.

Han havde dog ikke gjort noget ved det, fordi det ifølge ham havde været sådan, siden han startede i februar 2013, samt da han blev oplært. Han mente desuden ikke, at sikkerheden i afdelingen var hans ansvar, fordi han ikke var valgt som sikkerhedsrepræsentant.

Bortvist for illoyalitet

Medarbejderen meddelte direktøren, at han fremover ikke ville have medansvar for maskinsikkerhed. Og hvis Arbejdstilsynet spurgte, ville han sige, at revolverstanseren altid havde kørt uden sikkerhedsgitter, selv om virksomheden var uenig heri.

På baggrund heraf valgte virksomheden at bortvise gruppelederen for illoyal adfærd i august 2014.

Sikkerhed en del af høj faglighed

Gruppelederen havde imidlertid underskrevet virksomhedens funktionsbeskrivelse for gruppeledere. I den står der, at en gruppeleder har pligt til loyalt at udføre sine arbejdsopgaver, der blandt andet indebærer at sikre høj faglighed i hele arbejdsprocessen og straks informere ledelsen om fravigelser.

Dommeren lagde vægt på, at høj faglighed forudsætter, at sikkerhedsforskrifter bliver overholdt. Gruppelederen havde derfor pligt til straks at gøre, hvad han kunne for at rette op på sikkerheden og meddele ledelsen om, at gitteret havde været slået fra.

Det var ikke blevet påvist, at sikkerhedsgitteret virkelig havde været slået fra, siden gruppelederen startede i 2013. Men selv om det havde været tilfældet, ville det ifølge dommeren ikke have fritaget gruppelederen fra ansvaret for at rette op på sikkerhedsproblemet. Det er i den forbindelse uden betydning, at han ikke var valgt som sikkerhedsrepræsentant.

Grund til at betvivle loyalitet

Dommeren mente derfor, at virksomheden havde grund til at betvivle, at gruppelederen loyalt ville arbejde for, at virksomheden overholdt sine arbejdsmiljømæssige forpligtelser og dermed sikre et fortsat godt samarbejde mellem virksomheden og Arbejdstilsynet.

Bortvisningen af gruppelederen var derfor berettiget, og virksomheden blev frifundet.

DI førte ikke sagen.

DI's råd

Denne sag viser, at illoyal adfærd kan være grund til at bortvise en medarbejder, hvis adfærden er tilstrækkelig alvorlig.

Bortvisning er imidlertid en meget vidtgående sanktion, og der skal være tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, før I kan bortvise en medarbejder. Den konkrete situation bør altid vurderes nøje, inden virksomheden skrider til bortvisning.

Kontakt derfor DI, inden I bortviser en medarbejder.

Nyheden er skrevet på grundlag af Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 24. april 2017 – Sag nr. 20150217
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 19-05-2017 OPDATERET: 23-05-2017