På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ikke virksomhedsoverdragelse når kantinen flytter

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. Højesteret har afgjort, at der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse, da ISS overtog kantinedriften samtidig med, at udbyder KPMG flyttede domicil. ISS overtog nemlig hverken aktiver af relevant omfang eller medarbejdere fra den tidligere leverandør.

ISS overtog kantinedriften for KPMG

ISS Facility Services A/S (ISS) overtog i december 2011 kantinedriften for revisionshuset KPMG.

Normalt ville der være tale om, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse. Dette skyldes, at storkøkkendrift primært er karakteriseret ved aktiverne, som anvendes til storkøkkendrift, og at disse typisk overdrages til erhververen. Det har den tidligere dom fra EU-domstolen i Abler/Sodexho-sagen fra 2003 afgjort.

Anderledes ser det ud i forhold til f.eks. rengøring, der er karakteriseret ved medarbejderne. I den slags sager er det afgørende, om en betydelig del af medarbejderne overdrages.

KPMG flyttede domicil og udbyder samtidig

Imidlertid flyttede KPMG både domicil og udbyder samtidig. På det nye domicil blev kantinen nyindrettet for et millionbeløb.

Derfor var ISS af den opfattelse, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse, da aktiverne ikke var blevet overdraget fra den ene udbyder af kantinedrift til den anden.

Da ISS ikke ønskede at overtage nogen af den tidligere leverandør, Tingstrøms, medarbejdere, måtte Tingstrøm omplacere og opsige en række medarbejdere. I den forbindelse opstod der en diskussion om, hvorvidt det var i strid med ‎virksomhedsoverdragelsesloven at opsige medarbejderne.

Medarbejder fra tidligere leverandør lagde sag an

3F anlagde på vegne af en medarbejder fra Tingstrøm en sag mod ISS og Tingstrøm. Medarbejderen krævede godtgørelse for usaglig opsigelse.

Det viste sig dog, at medarbejderen aldrig var nået at fratræde. Hun var nemlig blevet tilbudt et nyt job hos Tingstrøm, hvor hun bevarede sin anciennitet. Derfor mente hverken ISS eller Tingstrøm, at medarbejderen kunne stille krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. 

Ikke tale om virksomhedsoverdragelse

Både Sø- og Handelsretten og Højesteret behandlede først spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse. Derfor nåede de ikke til at vurdere, om medarbejderen kunne have fået en godtgørelse, selv om hun stadig var ansat. Det spørgsmål udestår altså.

Begge instanser nåede frem til, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse. Der var nemlig hverken overdraget medarbejdere eller aktiver i relevant omfang, da der kun var overdraget en fødevareautomat og en røremaskine til 3 liter. Derudover fungerede kantinen ved det gamle domicil stadig, da 20 pct. af omsætningen bestod, efter KPMG var flyttet.

Ud fra en helhedsvurdering fandt begge retter derfor, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse.

DI førte sagen for ISS i både Sø- og Handelsretten og Højesteret.

DI mener

DI mener, at resultatet ikke er overraskende og i øvrigt stemmer fuldstændig overens med praksis fra EU-Domstolen.

Fagforbundene, herunder særligt 3F, udfordrer imidlertid bevidst grænserne for virksomhedsoverdragelse, så det skal I være opmærksomme på, hvis I får sager herom på jeres virksomhed.

Diskuter på LinkedIn

Diskuter sagen i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-11-2015 OPDATERET: 04-10-2016