På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ikke organisationsfjendtligt at opsige for dårligt arbejde

OPSIGELSE. Selvom der er en snæver tidsmæssig sammenhæng mellem, at en medarbejder gør brug af en overenskomstmæssig rettighed, og at medarbejderen bliver sagt op, er det ikke tilstrækkeligt til at betyde, at der er tale om organisationsfjendtlig adfærd. Men virksomheden skal have gode grunde til, at opsigelsen falder netop på dette tidspunkt.

Rengøring på opmålt tid

På Serviceoverenskomsten gør medarbejdere rent på ”opmålt tid”. Det betyder, at virksomheden vurderer, hvor lang tid et givent område tager at gøre rent i en given kvalitet.

Hvis medarbejderne ikke mener, at de kan nå arbejdet inden for den fastsatte tid, kan de via deres fagforening kræve en opmåling.

Rengøringen var for dårlig

To medarbejdere – et ægtepar – havde gjorde rent på en skole i et års tid. Virksomheden mistede opgaven med skolerengøringen, fordi kvaliteten af rengøringen var for dårlig. Ægteparret blev derfor sagt op.

Tilbud om nyt job krævede øget effektivitet i rengøringen

Ægteparret blev efterfølgende tilbudt et job hos den virksomhed, der overtog rengøringsopgaven. Ægteparret skulle arbejde flere timer og derfor også nå et større område, ligesom de blev instrueret i at benytte en særlig rengøringsmetode, der var mere effektiv.

Virksomheden oplevede ikke, at medarbejderne benyttede den nye metode. Derudover udførte de en række af skolepedellens arbejdsopgaver, hvilket ikke var en del af deres opgavebeskrivelse.

3F krævede opmåling

På et møde med virksomheden seks uger efter ægteparret var begyndt, krævede 3F en opmåling. Opmålingen skulle dog først gennemføres efter den nært forestående sommerferie.

Dårlig rengøring resulterede i fyreseddel

Tre dage efter mødet blev ægteparret opsagt. Virksomheden begrundede opsigelsen med, at medarbejderne ikke benyttede virksomhedens metoder til trods for adskillige forsøg på at få dem til det fra virksomhedens side.

Virksomheden påpegede, at kvaliteten af rengøringen som følge heraf ikke var god nok, hvilket var et problem, da kommunen havde meget fokus på kvaliteten. Kommunen havde jo netop ophævet kontrakten med den tidligere leverandør på grund af dårlig kvalitet, og kommunen havde meddelt virksomheden, at den ville sende uanmeldt kontrol ud umiddelbart efter sommerferien.

Disse forhold lå ifølge virksomheden til grund for opsigelsen.

3F: Fyreseddel skyldtes kravet om opmåling

3F hævdede, at baggrunden for opsigelsen var kravet om opmåling, der er en overenskomstmæssig ret for medarbejdere omfattet af Serviceoverenskomsten.

Forbundet mente, at opsigelserne var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd og krævede 50.000 kr. til hver af medarbejderne, dvs. en bod på i alt 100.000 kr.

Virksomhed frifundet – opsigelserne var i orden

Arbejdsretten slog fast, at opsigelserne ikke var begrundet i kravet om opmåling, selvom opsigelserne lå i påfaldende nær tidsmæssig sammenhæng med kravet opmålingen. Retten begrundede afgørelsen med, at virksomheden havde gode grunde til opsigelserne, herunder en god forklaring på tidspunktet for opsigelserne.

DI førte via DA sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at det er medarbejderne, der skal løfte bevisbyrden for, at virksomheden har handlet organisationsfjendtligt. Derudover understreger sagen, at medarbejdere ikke generelt er beskyttet, blot fordi der er rejst krav om opmåling.

Sagen viser også, at hvis der er en snæver tidsmæssig sammenhæng mellem kravet om opmåling og sanktioner mod en medarbejder, skal virksomheden have en god forklaring på opsigelserne, herunder tidspunktet for opsigelserne.

Diskuter sagen på LinkedIn
I DI's gruppe på LinkedIn 'DI – Personalejura' kan du være med til at diskutere sagen. Find opslaget "Ikke organisationsfjendtlig adfærd at opsige, selvom medarbejderne havde rejst krav om opmåling af arbejdstid".
Diskuter på LinkedIn
I DI's gruppe på LinkedIn 'DI – Personalejura' kan du være med til at diskutere sagen. Find opslaget "Ikke organisationsfjendtlig adfærd at opsige, selvom medarbejderne havde rejst krav om opmåling af arbejdstid".
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 26-05-2015 OPDATERET: 10-10-2016