På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Økonomichef kunne ikke løbe fra gensidig aftale

FUNKTIONÆR. En økonomichef overgik efter gensidig aftale til en stilling som controller. Da virksomheden efterfølgende opsagde ham, krævede han både det opsigelsesvarsel, han tidligere havde haft som økonomichef, og særskilt betaling for overarbejde. Byretten frifandt dog virksomheden.

Drøftede fratrædelsesaftale

En virksomhed forelagde økonomichefen en fratrædelsesaftale i udkast, og drøftelserne omkring fratrædelsesvilkårene udmøntede sig i en god dialog. Virksomheden og økonomichefen drøftede derfor også forskellige løsninger til et fortsat samarbejde.

Gensidig og frivillig aftale om ny stilling

Parterne indgik herefter en ”Gensidig aftale om ansættelse i seniorordning”. Funktionæren skulle ifølge aftalen overgå fra en stilling som økonomichef til en tidsbegrænset stilling som controller på deltid og nedsat løn.

Funktionæren havde i sine vilkår som økonomichef et opsigelsesvarsel på syv måneder. I aftalen enedes man om, at selve overgangen skulle ske med en måneds varsel.

Parterne aftalte også en såkaldt konventionalbod på 360.000 kr., som skulle nedskrives frem til en nærmere angivet dato. Konventionalboden skulle betales til funktionæren, hvis han blev opsagt inden den angivne dato.

Ifølge virksomheden var konventionalboden en sikkerhed for, at funktionæren ikke blev snydt for de resterende seks måneders varsel i tilfælde af, at funktionæren blev opsagt umiddelbart efter overgangen.

Opsagt efter fem måneder

Funktionæren blev opsagt fra controllerstillingen med det gældende opsigelsesvarsel på seks måneder. Virksomheden betalte i den forbindelse også konventionalboden til funktionæren.

Funktionæren krævede dog alligevel betaling for de resterende seks måneder til sin tidligere løn á 60.000 kr. fra økonomichefstillingen.

Funktionæren gjorde også krav på særskilt betaling for påstået overarbejde i controllerstillingen.

Havde ikke ret til yderligere betaling for opsigelsesvarsel eller overarbejde

Byretten frifandt virksomheden.

Virksomheden fik medhold i, at funktionæren frivilligt gik med til seniorordningen (aftalen) og vilkårene i aftalen, herunder at ordningen gyldigt kunne træde i kraft med forkortet varsel.

Virksomheden fik også medhold i, at konventionalboden tilgodeså det ”manglende” opsigelsesvarsel på seks måneder.

Funktionæren havde altså ikke krav på yderligere betaling, da han nemlig allerede var blevet kompenseret herfor i form af den udbetalte konventionalbod.

Funktionæren fik heller ikke ret i sit krav om betaling for påstået overarbejde. Virksomheden fik således – med henvisning til den indgåede aftale – ret i, at overarbejde ikke skulle honoreres særskilt.

Der var også andre spørgsmål i sagen, som virksomheden fik overvejende medhold i.

DI førte sagen for virksomheden. Funktionæren har anket sagen vedrørende et af de andre spørgsmål, som handler om feriepenge.

DI's råd

Sagen er konkret begrundet, og det havde en væsentlig betydning for rettens resultat, at aftalen var frivillig og gensidig.

Retten lagde også vægt på, at aftalen tilgodeså nogle af de ønsker, som funktionæren havde fremsat, da de havde drøftet vilkårene.

Slutteligt havde det desuden betydning, at funktionæren faktisk blev kompenseret i form af konventionalboden.

DI anbefaler, at I søger rådgivning, hvis I overvejer at indgå en aftale om vilkårsændringer med forkortet varsel.

Diskuter på LinkedIn

Diskuter sagen i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Når I ønsker at ændre en funktionærs ansættelsesvilkår væsentligt, skal funktionærlovens opsigelsesvarsler i § 2 overholdes. Det fremgår bl.a. også af funktionærlovens § 21, at lovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst for funktionæren – heller ikke ved aftale.

(Retten i Randers, 27. marts 2015, sag nr. BS 7-672/2014)

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-06-2015 OPDATERET: 07-11-2016