På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden ikke at tilbyde opsagt medarbejder ledig stilling

ØGEDE KRAV. Opsigelsen af en ufaglært operatør var sagligt begrundet. Derfor var det i orden, at virksomheden ikke tilbød manden en anden stilling, som blev ledig kort efter opsigelsen.

En opsigelse blandt flere

Medarbejderen var ansat som ufaglært operatør og blev opsagt med henvisning til svigtende ordreindgang. Der var også opsagt en anden medarbejder, og to ellers ledige stillinger blev ikke genbesat. Virksomheden havde endvidere siden efteråret 2015 opsagt 12 medarbejdere.

Kort efter opsigelsen ansatte virksomheden dog en ny medarbejder til at betjene en svejserobot. Stillingen var blevet ledig, fordi virksomheden, som planlagt, havde modtaget en ny maskine og derfor rykkede rundt på nogle medarbejdere.
Der var enighed om, at den opsagte medarbejder tidligere havde betjent svejserobotten i flere år.

Øgede krav til faglighed

Voldgiftsretten lagde vægt på, at der havde været en nedgang i ordrer og økonomi, som gjorde det nødvendigt for virksomheden at mindske antallet af medarbejdere. Desuden havde ordrenedgangen primært ramt det område, hvor medarbejderen arbejdede, og den ledige stilling ved svejserobotten skulle besættes med en faglært medarbejder.

Voldgiftsretten fandt det dermed bevist, at der var kommet øgede krav til udførelse, dokumentation og kontrol af arbejdet på svejserobotten, og at medarbejderen, som var ufaglært, derfor ikke kunne komme i betragtning.

Intet brud på loven

Under sagen påstod den opsagte medarbejders fagforening, at virksomheden ved udvælgelsen af medarbejderen havde lagt vægt på, at medarbejderen var dårlig til dansk. Virksomheden skulle dermed have udøvet diskrimination på grund af etnisk oprindelse i strid med forskelsbehandlingsloven.

Voldgiftsretten fandt dog ikke grundlag for at fastslå, at der ved opsigelsen af medarbejderen var lagt vægt på hans etniske oprindelse, hverken direkte eller indirekte diskrimination.

Opsigelsen var derfor sagligt begrundet i virksomhedens forhold.

Vikarer og overarbejde

Under sagen påstod fagforeningen også, at der ikke kunne være tale om arbejdsmangel, når virksomheden havde anvendt vikarer og overarbejde både før og efter, at medarbejderen blev opsagt.
 
Voldgiftsretten oplyste, at virksomhedens brug af overarbejde og vikarer ikke ville påvirke afgørelsen.

DI førte sagen førte sagen for virksomheden. 

DI's råd
Hvis I ansætter en ny medarbejder samtidig med, at I opsiger andre på grund af arbejdsmangel i forbindelse med eksempelvis ordrenedgang, bør I overveje, om de opsagte medarbejdere har tilstrækkelige faglige og personlige kompetencer til at varetage den ledige stilling.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse i sag nr. 20160601

Hovedaftalens § 4, stk. 3 om saglighed

Forskelsbehandlingslovens § 1 om forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-01-2017 OPDATERET: 11-01-2017