På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Højere sygefravær betød kortere varsel

KOLLEKTIV OPSIGELSE. Retten i Aarhus har frifundet en produktionsvirksomhed for et krav om betaling af løn i 15 dage til en timelønnet medarbejder, der blev opsagt som led i en kollektiv afskedigelse.
Modelfoto: Colourbox

Kollektiv opsigelse

I forbindelse med en kollektiv opsigelse, indgik virksomheden en række vilkår for de timelønnede medarbejdere, der blev opsagt. Blandt andet kunne de berørte medarbejdere opnå ret til en forlængelse af deres opsigelsesvarsel på 15 dage.

Betingelsen var, at medarbejderen i en aftalt periode ”fortsatte arbejdet loyalt på samme vilkår, som hvad der hidtil har været gældende i ansættelsen” med hensyn til bl.a. fremmøde og arbejdsindsats.

Højt sygefravær

På grund af en markant stigning i en af de opsagte medarbejderes sygefravær fik han ikke sit varsel forlænget. Det samme gjaldt for en lang række af medarbejderens kollegaer.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod virksomheden med påstand om, at arbejdet var fortsat loyalt i overensstemmelse med de aftalte vilkår, og at han derfor havde krav på det forlængede varsel.

Virksomheden blev frifundet

Retten frifandt virksomheden, idet man fandt det bevist, at formålet med vilkåret havde været fortsat at sikre en stabil drift, og at forhandlingsudvalget derfor også havde ønsket at undtage medarbejdere med et markant øget sygefravær fra at få forlænget deres opsigelsesvarsel. Det ændrede ikke på resultatet, at sygefravær er lovligt fravær.

Dommen viser samtidigt, at det på timelønsområdet er i orden at aftale vilkår, der er betinget af et bestemt fremmøde.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være omhyggelige med formuleringen, når der indgås aftaler med medarbejderne, idet der ellers nemt opstår en fortolkningstvist.

Afgørelsen er i forhold til accepten af fremmødebetingede vilkår i tråd med tidligere voldgiftskendelser om samme emne.

PUBLICERET: 08-05-2018 OPDATERET: 08-05-2018