På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Handicappet fik 500.000 i godtgørelse

FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke i orden, at en virksomhed opsagde en medarbejder et år efter hendes hjerneoperation uden at tilbyde hende at tilpasse jobbet. Østre Landsret har i en ny dom slået fast, at hun havde krav på 500.000 kr. i godtgørelse.

Nedsat tid som følge af operation

En medarbejder gennemgik i september 2012 en hjerneoperation og var fuldtidssygemeldt frem til november 2012. I november 2012 begyndte hun at arbejde igen 2-3 timer om ugen, hvilket med tiden gradvist blev optrappet til 18 timer om ugen i juni 2013.

Opsagt som følge af sygefravær

Medarbejderen blev i august 2013 opsagt af virksomheden. I opsigelsen stod der, at virksomheden var nødt til at opsige medarbejderen på grund af omfattende sygdomsfravær, som ifølge virksomheden medførte, at medarbejderen ikke længere kunne bestride sin stilling.

Østre Landsret: Medarbejder var handicappet

Sagen blev indbragt for byretten og siden anket til landsretten. Østre Landsret afgjorde, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet havde en funktionsbegrænsning, som følge af en diagnosticeret, invaliderende træthed. Det betød, at medarbejderen kun kunne arbejde 12-18 timer om ugen, og at funktionsbegrænsningen var af lang varighed.

Østre Landsret afgjorde derfor, at medarbejderen var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, og at virksomheden burde være bekendt med dette.

Havde ikke tilpasset jobbet

Østre Landsret kiggede herefter på, om virksomheden havde forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejderen.

Virksomheden havde afslået medarbejderens forslag om et fleksjob uden at undersøge mulighederne for at tilbyde et fleksjob. Virksomheden havde heller ikke tilbudt en deltidsansættelse med et timetal, som medarbejderen kunne overkomme.

På den baggrund slog Østre Landsret fast, at virksomheden ikke havde lavet hensigtmæssige foranstaltninger til den handicappede medarbejder. Derfor var det i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige hende.

Dømt til at betale ½ mio. kr.

Østre Landsret fastsatte godtgørelsen til 12 måneders løn, hvilket svarede til 503.098,68 kr. Det skyldtes dels, at landretten vurderede, at krænkelsen var grov, og dels at medarbejderen havde været ansat siden 1995 og derfor havde mange års anciennitet.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Det er vigtigt forud for opsigelse af en handicappet medarbejder, at der er skabt klarhed over, hvilke tilpasninger der er relevante. I den forbindelse tager man også hensyn til, hvor stor byrden ved disse tilpasninger er for virksomheden.

Dommen illustrerer, at opsigelse af en handicappet medarbejder kan blive en dyr omgang for virksomheden, hvis ikke man har forsøgt at lave tilpasningsforanstaltninger, der ikke er uforholdsmæssigt byrdefulde.   

Som virksomhed skal I huske at dokumentere de drøftelser, I har haft med medarbejderen om tilpasningsforanstaltninger. Det gør I bedst ved at skrive referater fra møderne.
 
DI anbefaler, at I altid kontakter DI, før I opsiger en medarbejder, der er handicappet eller har været syg igennem et længere periode.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse i sag nr. B-477-15.

De relevante bestemmelser for sagens afgørelse var forskelsbehandlingenslovens §§ 2a og 7.

modelfoto
29. april 2015
HANDICAP. Ligebehandlingsnævnet har frifundet en virksomhed i en sag, hvor en laborant følte sig diskrimineret på grund af sit handicap. Virksomhedens pligt til at tilbyde tilpasningsforanstaltninger forudsatte nemlig, at medarbejderen skulle have fortalt, hvilke begrænsninger han havde.
11. februar 2016
Hvis I har en handicappet medarbejder, er I forpligtet til at tilpasse virksomheden, så den handicappede medarbejder kan fungere bedre i stillingen.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-08-2016 OPDATERET: 13-02-2017