På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Grove e-mails og SMS'er var ikke nok til at bortvise

BORTVISNING. Vestre Landsret har afgjort, at en arbejdsmiljørepræsentant kunne opsiges på grund af daglige ubehagelige e-mails og SMS’er til medarbejderne. Misligholdelsen var dog ikke grov nok til at berettige en bortvisning.

Føj for den lede

”FØJ for den lede. En Umoden og uprofecionel ledelse."

Sådan lød nogle af ordene i de e-mails og SMS'er, en arbejdsmiljørepræsentant sendte til sine kolleger og ledelsen i den virksomhed, hvor hun arbejdede.

Den 23. september 2015 modtog en virksomhed en skrivelse fra seks af deres ti medarbejdere, hvor der stod, at de følte sig psykisk forfulgt af deres arbejdsmiljørepræsentant. Repræsentanten havde sendt en række e-mails og SMS’er til både virksomhed og kolleger, hvor ordvalget og tonen var både aggressiv og illoyal.

Medarbejderne mente, at repræsentanten udviste en adfærd, der gik ud over både deres privatliv og arbejde, hvilket vil kunne føre til sygemeldinger og opsigelser. Den 25. september 2015 bortviste virksomheden miljørepræsentanten uden forudgående advarsel.

Chikane af grov karakter

Repræsentanten mente, at hun ikke havde udøvet chikane over for sine kollegaer, og at hun burde have modtaget en advarsel forud for sin afskedigelse. Hun sagsøgte virksomheden for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse på i alt 166.595,54 kr.

Virksomheden holdte derimod fast i, at bortvisningen var berettiget - også uden en advarsel - idet hendes negative påvirkning på de øvrige medarbejdere var af særdeles grov karakter.

Delvist medhold

Vestre Landsret vurderede, at de øvrige medarbejdere reelt følte sig generet. Retten kom derfor frem til, at arbejdsmiljørepræsentantens korrespondance med de øvrige medarbejdere udgjorde en væsentlig misligholdelse af arbejdsforholdet, der kunne begrunde at der forelå tvingende årsager til en opsigelse.

På baggrund af en samlet vurdering blev det afvist, at omstændighederne var så grove, at de kunne berettige en bortvisning uden forudgående varsel. Landsretten tilkendte hende 144.996,44 kr. svarende til løn i opsigelsesperioden samt tillæg af feriepenge, pension og betaling for ikke afholde feriedage. Men hun fik ikke medhold i sin påstand om usaglig afskedigelse.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

En bortvisning er den mest alvorlige sanktion, og det er virksomheden selv, der har bevisbyrden for om en bortvisning er berettiget.

Afgørelsen viser, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke er beskyttet  mod opsigelse, når deres adfærd er urimelig – men også, at der skal en meget vægtig grund til at bortvise en medarbejder. En medarbejder kan kun bortvises, hvis han eller hun har misligholdt sin ansættelsesaftale groft.

Er du i tvivl, om I kan bortvise en medarbejder, kan du kontakte DI.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-06-2017 OPDATERET: 08-08-2017