På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

God idé at tjekke CVR.dk ved fritstilling

FRITSTILLING. Retten har for nylig slået fast, at man kun optjener feriepenge, når man er ansat, og at en virksomhed derfor ikke skulle udbetale feriegodtgørelse til en fritstillet direktør fra den dag, hun registrerede sig i CVR-registret.
Modelfoto: Colourbox

Syg og fritstillet

En IT-direktør blev desværre syg og efter en længere sygdomsperiode opsagt. I en fratrædelsesaftale blev hun fritstillet i 5 måneder. Samtidig registrerede hun i www.cvr.dk en rådgivningsvirksomhed fra sin privatadresse, da hun gerne ville være selvstændig konsulent. Hun gjorde ikke yderligere, f.eks. fik virksomheden ikke en bankkonto.

God forretning

Kvinden var fortsat delvis syg og gik til behandlinger i fritstillingsperioden, men et konsulenthus kontaktede hende. Hun holdt nogle møder med en af husets kunder, og det endte med en aftale om, at hun skulle starte 2½ måned inde i fritstillingsperioden som konsulent og arbejde 1½ år til 850 kr. + moms i timen (136.000 kr. pr. måned).

Ingen feriepenge som selvstændig

Konsulenten raskmeldte sig til sin tidligere virksomhed den dag, hun startede som konsulent. Virksomheden afregnede ”løn” i fritstillingsperioden efter fratrædelsesaftalen. Men hun fik ikke feriepenge af betalingerne, da hun var registreret som selvstændig i perioden. Selvstændige er ikke omfattet af ferieloven og har derfor ikke ret til feriepenge af deres indtjening.

Mente ikke, at registrering gjaldt

Konsulentens fagforening krævede feriegodtgørelse fra fritstillingsperioden indtil den dag, konsulenten startede hos kunden. De mente ikke, at hun reelt var selvstændig fra den dag, hun registrerede sig, men først da hun startede hos kunden, og desuden fordi hun var syg i den mellemliggende i periode.

DI og virksomheden fastholdt imidlertid, at når man registrerer sig i cvr.dk, så er man selvstændig og derfor uden for ferieloven. Og kvindens forretning gav jo et fint afkast efter et par måneder med ”skiltet på døren”.

Dom: CVR peger på selvstændig

Retten på Frederiksberg gav virksomheden medhold i, at der ikke skulle udbetales feriegodtgørelse fra registreringsdatoen i cvr.dk, da en registrering giver en formodning for, at man er selvstændig.

Oplysningerne om forhandlinger mv. tydede desuden på, at hun var aktiv som selvstændig før den dag, hun startede som konsulent, uanset at hun ikke tjente noget i den periode.

Selv om der var sygdom i fritstillingsperioden, mente retten ikke, at det var bevist, at konsulenten kunne kræve feriegodtgørelse, og virksomheden blev frifundet for kravet på 27.000 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Det er en god idé at tjekke www.cvr.dk, inden virksomheden afregner feriegodtgørelse til en fritstillet medarbejder. Søg for eksempel både på medarbejderens privatadresse og navn.

Hvis vedkommende er registreret som selvstændig, er udgangspunktet, at der ikke optjenes feriegodtgørelse. Selvstændige skal selv finansiere deres ferie og sygedage.

Nyheden er baseret på Frederiksberg Byrets afgørelse i sag nr. BS F-1332/2017.
 
Ferieloven

§ 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Stk. 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. En person, der har afgørende indflydelse på den virksomhed, som den pågældende arbejder i, anses ikke for lønmodtager.
PUBLICERET: 10-04-2019 OPDATERET: 11-04-2019