På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fyret grafiker skulle have haft bedre mulighed for efteruddannelse

OPSIGELSE. En virksomhed nedlagde en stilling og oprettede en ny med et andet indhold. Den nye stilling krævede andre kompetencer, men byretten fandt, at den opsagte medarbejder skulle have haft bedre mulighed for at vedligeholde sine kompetencer under ansættelsen. Virksomheden blev dømt for usaglig opsigelse.
Modelfoto: Colourbox

Virksomheden skulle omstrukturere

En virksomhed stod over for en omlægning, der blandt andet indebar gennemgribende udvikling af hjemmesider til tre selskaber i koncernen, løbende intern drift og vedligeholdelse heraf samt online markedsføring og analyse.

Sammen med den eksterne leverandør af webplatformen kortlagde koncernen, hvilke kompetencer der manglede, for at man kunne gennemføre omlægningen. I den forbindelse vurderede virksomheden, at de måtte nedlægge en DTP-/grafikerstilling og oprette en ny stilling som grafisk designer, der skulle fokusere på online markedsføring, drift af hjemmesider og digitale medier – opgaver der ikke tidligere havde været i virksomheden.

Ansatte en ny medarbejder

Et par måneder efter opsigelsen ansatte virksomheden en mediegrafikeruddannet i den nye stilling. Den nyansatte havde ud over en relevant uddannelse også erhvervserfaring med online branding, markedsføring og analyse af nyhedsbreve, hjemmesideopdatering mv.

Skulle have været efteruddannet

Den opsagte medarbejder anlagde sag med påstand om betaling af fire måneders godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b. Medarbejderen mente, at hun burde have været efteruddannet i løbet af sin ansættelsestid, og at hun ville have kunnet varetage stillingen, hvis hun havde modtaget sådan uddannelse.

Fik medhold i byretten

Byretten gav medarbejderen medhold. Retten mente, at medarbejderen ikke havde haft mulighed for at vedligeholde sine kompetencer under ansættelsen og lagde vægt på, at medarbejderen til en MUS året før havde fremsat ønske om at deltage i nogle kurser, som den nyansatte medarbejder blandt andet havde kompetencer inden for. Retten mente, at der måtte være tale om efteruddannelse af kortere varighed.

Selv om medarbejderen ikke havde fulgt ønsket op eller i øvrigt havde undersøgt omkostninger, kursusudbyder eller varighed af kurserne, fandt retten efter en samlet vurdering, at opsigelsen ikke var saglig. Den opsagte medarbejder fik tilkendt tre måneders godtgørelse.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Selv om afgørelsen er meget konkret begrundet, viser den, at en virksomhed ved en omstrukturering skal være opmærksom på, om en medarbejder eventuelt mod en kortere oplæring eller omskoling vil kunne bestride en ledig stilling i virksomheden. Hvis det er tilfældet, kan det være usagligt at opsige medarbejderen.

Medfører omstruktureringen et behov for at ansætte en medarbejder med en anden faglig eller teoretisk baggrund, vil det dog som udgangspunkt være sagligt, hvis virksomheden så rent faktisk ansætter en medarbejder med den pågældende baggrund.

Du er velkommen til at kontakte DI for en vurdering, hvis I står over for en omstrukturering med stillingsnedlæggelser til følge og i den forbindelse har brug for at ansætte en medarbejder med andre kompetencer.

Er du medlem af DI, kan du downloade vejledning og skabelon til opsigelse.

Nyheden er baseret på Retten i Glostrups afgørelse i sag nr. BS 10D-1011/2017.

Funktionærloven § 2 b

Hvis opsigelsen af en funktionær ikke er sagligt begrundet i enten funktionærens eller virksomhedens forhold, kan funktionæren blive tilkendt en godtgørelse.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 25-04-2018 OPDATERET: 25-04-2018