På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fyret chauffør nægtede at slette kommentarer fra Facebook

OPSIGELSE. Det var ikke sagligt at opsige en chauffør på grund af kommentarer i en tråd på Facebook, selv om chaufføren var blevet bedt om at fjerne kommentarerne, inden virksomheden opsagde ham. Det konkluderede Retten i Herning.
Modelfoto: Colourbox

Facebook og arbejdspladsen

Hvad må medarbejdere skrive på Facebook om arbejdsrelaterede hændelser? Det tog Retten i Herning stilling til i denne sag, hvor en chauffør med fem års anciennitet var blevet opsagt på grund af kommentarer på Facebook.

Kaos på den lokale banegård

Chaufføren havde kommenteret på et billede på en anden brugers profil på Facebook. Billedet viste en hændelse på den lokale banegård, hvor chaufføren i sin arbejdstid havde placeret sin bus bag ved en personbil, der var parkeret på busholdepladsen.

Chaufførens kommentarer havde givet anledning til debat på tråden, hvor det blandt andet indgik, om chaufføren havde frihedsberøvet kvinden i personbilen ved at indespærre denne, og at chaufførens handlinger var politiarbejde.

I kommentarerne forsvarede chaufføren sig og anførte blandt andet, at han blot havde forklaret kvinden, hvor man måtte parkere, og at dette var kundeservice og ikke politiarbejde.

Slet eller …

Chaufføren havde skrevet kommentarerne fra en åben Facebook-profil, hvor det kunne udledes, at chaufføren var ansat hos virksomheden. Eksempelvis var han ofte tjekket ind på arbejdspladsen og havde lagt billeder op på sin profil af sig selv i virksomhedens uniform.

Virksomheden bad chaufføren om at fjerne sine kommentarer, da virksomheden blandt andet ikke var enig i, at hændelsen var udtryk for kundeservice.

Virksomheden bad også en række andre chauffører, der havde skrevet kommentarer på tråden, som virksomheden ikke kunne stå inde for, om at slette deres kommentarer.

Mens de øvrige chauffører slettede deres kommentarer, nægtede chaufføren i den konkrete sag at slette sine kommentarer. Som følge heraf blev chaufføren opsagt med overenskomstmæssigt varsel.

Ikke grund til opsigelse

Retten var ikke enig i, at der var tilstrækkelig grundlag for at opsige chaufføren. Retten lagde blandt andet vægt på, at ingen af udtalelserne, efter rettens opfattelse, ud fra en neutral betragtning omtalte virksomheden negativt, og at selskabets navn ikke var skrevet i kommentarerne.

Videre lagde retten vægt på, at selskabets navn kun fremgik, fordi det kunne ses på bussen på det billede, som affødte kommentarerne, og at chaufføren alene havde nævnt på sin Facebookprofil, at han tjekkede ind hos virksomheden, og at han havde lagt billeder op af sig selv i virksomhedens uniform.

Chaufføren blev på denne baggrund tilkendt en godtgørelse, der svarede til 5 ugers løn, for usaglig afskedigelse efter hovedaftalen.

DI førte sagen for virksomheden, som har anket sagen til Vestre Landsret.

DI's råd

Afgørelsen viser, at det altid vil være en konkret vurdering, om en opsigelse er sagligt begrundet i medarbejderens forhold.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at retten kom frem til, at opsigelsen var usaglig, selv om kommentarerne ubestridt vedrørte en arbejdssituation, og chaufføren netop havde fået mulighed for at slette kommentarerne, inden virksomheden skred til opsigelse.

Retspraksis på dette område er fortsat under udvikling. Så kontakt DI for nærmere rådgivning, hvis der opstår spørgsmål om ansættelsesretlige reaktioner på baggrund af medarbejderes brug af sociale medier.

08. august 2017
BORTVISNING. Københavns Byret har afgjort, at det var uberettiget at bortvise en medarbejder, på trods af at han i et opslag på Facebook havde opfordret sine kolleger til at smugle cigaretter gennem tolden.

Nyheden er baseret på dom af 11. december 2017 fra Retten i Herning

Hovedaftalen mellem DA og LO.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-04-2018 OPDATERET: 17-04-2018