På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Funktionær med under 8 timer om ugen

OPSIGELSE. En studentermedhjælper var omfattet funktionærlovens regler, selv om hendes faktiske arbejdstid i en periode på cirka 6 måneder var under 8 timer. Derfor havde hun længere anciennitet og var berettiget til et længere opsigelsesvarsel.
Modelfoto: Colourbox

Løbende nedjustering af arbejdstid

Et advokatkontor ansatte den 1. august 2013 en medarbejder som studentermedhjælper. I hendes kontrakt stod, at arbejdstiden var 8 timer om ugen.

Advokatkontoret ringede ofte til studentermedhjælperen, lige inden hun skulle møde, og bad hende om ikke at komme på arbejde, fordi der ikke var arbejdsopgaver. Det betød, at hun i en længere periode på cirka 6 måneder arbejdede mindre end 8 timer om ugen. Det var ikke fast aftalt, at arbejdstiden var nedsat, men arbejdstiden blev nedjusteret løbende.

Sygdom og afvikling af kontoret

Nogle år senere, nærmere bestemt den 23. december 2015, blev medarbejderen ansat som advokatfuldmægtig.

Den 21. juni 2016 blev medarbejderen sygemeldt på grund af en diskusprolaps, og allerede 4 dage efter sygemeldingen blev hun opsagt, både på grund af sygdommen, men også fordi kontoret skulle afvikles.

Mødte ikke op til mulighedssamtale

I opsigelsesperioden bad advokatkontoret medarbejderen om at få udarbejdet en mulighedserklæring og indkaldte hende til en mulighedssamtale den 15. august 2016.

På grund af sygdommen kunne hun ikke møde op fysisk til samtalen, og gennem sin faglige organisation foreslog hun, at mødet kunne foregå telefonisk.

Som følge af, at medarbejderen ikke mødte op til mulighedssamtalen, annullerede advokatkontoret ansættelsesforholdet.

Uenighed om opsigelsesvarsel

Parterne var enige om, at opsigelsen var saglig begrundet, men medarbejderens faglige organisation mente, at opsigelsesvarslet burde udregnes på baggrund af medarbejderens funktionæranciennitet, som begyndte, da hun den 1. august 2013 blev ansat som studentermedhjælper.

Eftersom medarbejderen blev opsagt den 25. juni 2016, ville det svare til et opsigelsesvarsel på 4 måneder, da hun ikke kunne nå at fratræde, inden hun den 1. august 2016 havde opnået 3 års anciennitet.

Advokatkontoret mente ikke, at medarbejderen var omfattet funktionærloven, som studentermedhjælper, fordi hun ikke havde haft en arbejdstid på mindst 8 timer om ugen jf. funktionærlovens § 1, stk. 2.

Ansættelsesforhold ikke misligholdt

Landsretten vurderede, at ophævelsen af ansættelsesforholdet ikke var berettiget, da medarbejderen ikke væsentligt havde misligholdt ansættelsesforholdet.

Retten lagde vægt på, at medarbejderen havde tilbudt at afholde mulighedssamtalen telefonisk, hvilket er en mulighed i følge sygedagpengelovens § 36 a, stk. 5. 

Retten vurderede, at selv om medarbejderens arbejdstid reelt var kortere end 8 timer i en periode på ca. 6 måneder, var hun omfattet af funktionærloven i hele perioden, hvor hun var ansat som studentermedhjælper. Derfor havde hun krav på et opsigelsesvarsel på 4 måneder jf. Funktionærlovens § 2, stk. 2 og stk. 3.

Godtgørelse for uberettiget opsigelse

Medarbejderen fik som følge af den uberettigede ophævelse tilkendt en godtgørelse på 1 månedsløn jf. funktionærlovens § 2b. Ved udmåling af godtgørelsen lagde retten vægt på medarbejderens anciennitet og det forhold, at medarbejderen allerede var sagligt opsagt.

Virksomheden skulle desuden til at udarbejde en principal jf. retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Dommen viser, at en arbejdstid på under 8 timer i en periode kan medføre, at medarbejderen optjener funktionæranciennitet i perioden.

Kontakt DI for rådgivning, hvis I er i tvivl om optjening af funktionæranciennitet.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets dom af 28. juni 2018 i sag nr. Sag B-1129-17
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 26-09-2018 OPDATERET: 25-09-2018