På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fotos i helfigur afgjorde sagen

LIGEBEHANDLING. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at en socialrådgivers fysiske fremtoning gjorde, at kommunen måtte have vidst, at hun var gravid på opsigelsestidspunktet. Nævnet tilkendte derfor medarbejderen 195.000 kr. i godtgørelse efter kun tre ugers ansættelse.
Modelfoto: Colourbox

Samarbejdsproblemer – eller graviditet

Den nyansatte socialrådgiver havde på en temadag udtalt sig kritisk om ledelsen. På et møde senere samme dag talte medarbejderen og teamlederen om medarbejderens ageren på temadagen.

Et referat af samtalen viste, at der tilsyneladende var en fælles forståelse mellem teamlederen og medarbejderen om, at utilfredshed med ledelsen skulle adresseres direkte til ledelsen. Referatet viste også, at både teamlederen og medarbejderen ved afslutningen af mødet udtrykte tilfredshed med at have fået talt sammen om dagens hændelser.

Kommunen indkaldte alligevel dagen efter medarbejderen til et nyt møde og oplyste, at man ville opsige hende på grund af samarbejdsproblemer.

Arbejdsgiver burde vide bedre

Når en medarbejder er gravid på opsigelsestidspunktet, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke er sket på grund af graviditeten.

I den konkrete sag havde medarbejderen været ansat ganske kort tid i kommunen. Ledelsen oplyste under sagen, at man ikke havde bemærket, at medarbejderens fysiske fremtoning havde ændret sig mærkbart på de 12 dage, der var gået fra ansættelsen til samtalen i forlængelse af temadagen. Kommunen udtalte i sagen, at medarbejderen var moderat overvægtig og derved ikke skilte sig ud fra mange andre af kommunens ansatte.

Fotos i helfigur

Men socialrådgiverens fysiske fremtoning på opsigelsestidspunktet var dokumenteret med fotos i helfigur. De fremlagte fotos blev suppleret af oplysninger om, at graviditeten var almindelig kendt blandt medarbejderne. Ligebehandlingsnævnet konkluderede på den baggrund, at ledelsen måtte have været bekendt med graviditeten, da de meddelte, at de ville opsige medarbejderen.

Tre ugers ansættelse - 195.000 kr. i godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet henviser i afgørelsen til forløbet af samtalen, som fandt sted samme dag som temadagen, hvor socialrådgiveren havde udtalt sig kritisk om ledelsen. Ved samtalen var der tilsyneladende opnået en fælles forståelse mellem lederen og medarbejderen. Nævnet henviser til, at kommunen i umiddelbar forlængelse heraf – dagen efter - alligevel meddeler, at man vil opsige. På den baggrund konkluderer Ligebehandlingsnævnet, at kommunen ikke havde løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige.

Socialrådgiveren havde været ansat i 3 uger og fik en godtgørelse på 195.000 kr. – svarende til 6 måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Det er almindelig kendt, at en arbejdsgiver ikke må opsige en lønmodtager på grund af graviditet.

Men det er ikke helt så almindelig kendt, at når en medarbejder er gravid på opsigelsestidspunktet, så er det arbejdsgiver, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldes graviditeten.

Der er ikke noget anciennitetskrav – ved korte ansættelsesforhold tilkendes typisk en godtgørelse svarende til seks måneders løn, hvis Ligebehandlingsloven overtrædes.

Sagen viser, at selv om ledelsen ikke har fået besked om graviditeten, skal virksomheden være ekstra påpasselig med at opsige, hvis en medarbejders fysiske fremtoning gør, at arbejdsgiveren burde vide, at medarbejderen var gravid.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sag nr. 2017-6810-29638

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser i Ligebehandlingsloven:

  • § 1, stk. 2 om lovens anvendelsesområde
  • § 2 om forbud mod forskelsbehandling
  • § 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov
  • § 16 om godtgørelse
  • § 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde
  • § 16 a om delt bevisbyrde
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-04-2018 OPDATERET: 24-04-2018